Ing. Klára Fabiánková, Ph.D.

Projekty řešitele:

Přístupy vybraných typů politických režimů k hospodářské politice v letech 1939-1949
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2020

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)

Role státu v krizových obdobích v první polovině 20.století
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)