Ing. Klára Čermáková, Ph.D.

Projekty řešitele:

Monetární politika a signály finančních krizí v malé otevřené ekonomice
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2020

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Vybrané faktory chudoby, sociální, ekonomické a politické konsekvence a hospodářsko politická doporučení
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2016

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)