Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR

Ing. Michael Bartoš, CSc.

Na Sádkách 7
370 05 České Budějovice

Projekty řešené s partnerem

"Amenitní" migrace jako nová forma specifické globální migrace obyvatel. Její vliv na socioekonomický rozvoj rurálních oblastí České republiky.
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2007 - 2010

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)