Zvyšování odborné i pedagogické úrovně akadem. Pracovníků

Doba řešení: 1. ledna 2003 - 31. prosince 2003
Řešitel: prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.
Pracoviště: Rektorát: Rektor a sekretariát (9011)
Agentura: MŠMT
Registrační číslo 135/2a
Číslo zakázky: ÚDR100022

Projekty řešitele