Rektorát: Rektor a sekretariát

Řešené projekty

Rozvoj využití metod e-Learningu na VŠE
MŠMT
2003 - 2005

Rektorát: Rektor a sekretariát (9011)

Zvyšování odborné i pedagogické úrovně akadem. Pracovníků
MŠMT
2003

Rektorát: Rektor a sekretariát (9011)