Rektorát

Řešené projekty

Nástroje pro inovaci a optimalizaci výkonnosti firemních procesů v rámci Průmyslu 4.0
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO)
2018 - 2021

Rektorát: Institut krizového managementu (9930)

BOSR - Bilanční objemová studie úspory ropy a ropných produktů při stavu ropné nouze
Min. Vnitra (MVČR)
2017 - 2019

Rektorát: Institut krizového managementu (9930)

Nástroje zavedení procesního řízení v zajištění bezpečnosti a funkčnosti kritické infrastruktury s důrazem na odvětví dopravy
Min. Vnitra (MVČR)
2015 - 2018

Rektorát: Institut krizového managementu (9930)

Informace - základ výzkumu
MŠMT
2013 - 2017

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Návrh metod a nástrojů řízení dopravní obslužnosti za mimořádných událostí a krizových situací.
Min. Vnitra (MVČR)
2013 - 2015

Rektorát: Institut krizového managementu (9930)

Administrativa-SV-OVV
IGA VŠE
2010 - 2022

Rektorát: Vysoká škola ekonomická v Praze (9000)

Přístup do informačního zdroje ProQuest Central
MŠMT
2009 - 2011

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Zajištění přístupu do klíčových informačních zdrojů pro ekonomický výzkum
MŠMT
2009 - 2011

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Digitální knihovna pro šedou literaturu - funkční model a pilotní realizace
MKČR
2008 - 2011

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

AccessGrid uzel pro jednotlivce
IGA VŠE
2004 - 2005

Rektorát: Centrum informatiky (9400)

Informační zdroje pro ekonomický výzkum
MŠMT
2004 - 2008

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Implementace protokolu IPv6, využití a výzkum jeho nových služeb
IGA VŠE
2003 - 2004

Rektorát: Centrum informatiky (9400)

Tvorba, transformace a užití informačních zdrojů pro vědu a pedagogiku v prostředí VŠE
IGA VŠE
2003 - 2004

Rektorát: Centrum informatiky (9400)

Vydávání časopisů Politická ekonomie a Prague Economic Papers
MŠMT-LP
2003

Rektorát: Časopis Politická ekonomie (9094)

Integrace komponent informačních systémů nové generace ve vzdělávacím procesu na VŠE
MŠMT
2003 - 2005

Rektorát: Centrum informatiky (9400)

Integrovaný studijní informační systém nové generace (ISISNG)
MŠMT
2003 - 2005

Rektorát: Centrum informatiky (9400)

Jazyková příprava pedagogických pracovníků
MŠMT
2003

Rektorát: Útvary rektora (9010)

Joint Degree CEMS Master in International Management
MŠMT
2003

Rektorát: Prorektor pro mezinárodní vztahy (9014)

Mezinárodní studijní program International Business in a Global Context with an Emphasis on Central Europe
MŠMT
2003

Rektorát: Útvary rektora (9010)

Podpora mezinárodní mobility studentů vyplývající z mezinárodních smluv v podobě úhrady cestovních nákladů studentů veřejných vysokých škol
MŠMT
2003

Rektorát: Oddělení zahraničních styků (9035)

Rozvoj využití metod e-Learningu na VŠE
MŠMT
2003 - 2005

Rektorát: Rektor a sekretariát (9011)

Společný studijní program, Joint Degree Programme M.A. Economics of International Trade and European Integration. Mezinárodní koordinace, realizace a implementace
MŠMT
2003

Rektorát: Prorektor pro mezinárodní vztahy (9014)

Studentské mobility jako významný prvek vysokoškolského vzdělání
MŠMT
2003

Rektorát: Oddělení zahraničních styků (9035)

Studentské mobility jako významný prvek vysokoškolského vzdělávání - Free Movers
MŠMT
2003

Rektorát: Oddělení zahraničních styků (9035)

Zvyšování odborné i pedagogické úrovně akadem. Pracovníků
MŠMT
2003

Rektorát: Rektor a sekretariát (9011)

Akademická psychologická poradna
FRVŠ
2002

Rektorát: Rozvojové a poradenské centrum (9018)

Hybridní knihovna - vývoj a integrace nových produktů a služeb
IGA VŠE
2002

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Připojení areálu Jarov optickým vláknem
FRVŠ
2001

Rektorát: Centrum informatiky (9400)

Integrace informačních služeb VŠE - CIKS do prostředí Internetu
FRVŠ
2000

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Multifunkční knihovnické centrum pro ekonomický výzkum
MŠMT-LI
2000 - 2003

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

On-line katalog a digitální knihovna vysokoškolských prací
FRVŠ
2000

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Vydávání časopisů Politická ekonomie a Prague Economic Papers
MŠMT-LP
2000 - 2002

Rektorát: Časopis Politická ekonomie (9094)

Adresářové služby sítě CESNET
FRVŠ

Rektorát: Centrum informatiky (9400)

Auromatizace knihovny VŠE
IGA VŠE

Rektorát: Centrum informatiky (9400)

Budování uživatelské počítačové sítě
FRVŠ

Rektorát: Centrum informatiky (9400)

Budování uživatelské počítačové sítě
FRVŠ

Rektorát: Centrum informatiky (9400)

Databáze ekonomických ukazatelů
IGA VŠE

Rektorát: Centrum informatiky (9400)

Hospodářská politika a její konkretizace při přechodu ČSFR k tržní ekonomice
IGA VŠE

Rektorát: Útvary rektora (9010)

Informační systém VŠE
IGA VŠE

Rektorát: Centrum informatiky (9400)

Integrace informačních zdrojů pro ekonomická studia
FRVŠ

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Integrace počítačové sítě VŠE do mezinárodních akademických sítí
IGA VŠE

Rektorát: Centrum informatiky (9400)

Integrace počítačové sítě VŠE do mezinárodních akademických sítí
IGA VŠE

Rektorát: Centrum informatiky (9400)

Integrace počítačové sítě VŠE JM do vysokokapacitní metropolitní sítě
FRVŠ

Rektorát: Centrum informatiky (9400)

Koordinace tvorby národního informačního prostoru
FRVŠ

Rektorát: Centrum informatiky (9400)

Pilotní projekt ochrany počítačové sítě před napadením z Internetu
MŠMT-Infra

Rektorát: Centrum informatiky (9400)

Pobyt zahraničního odborného konzultanta CIKS na VŠE
FRVŠ

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Příprava pracovníků VŠ knihoven ČR pro práci v počítačových sítích
FRVŠ

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Vybudování moderní ekonomické knihovny s otevřeným přístupem ke klasickým a elektronickým informačním zdrojům
FRVŠ

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Výsledky programu transformace knihovnicko-informačních služeb na VŠE
MŠMT

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Výstavba automatizovaného tezauru pro ekonomické vědy a jeho využití
FRVŠ

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Zvýšení propustnosti počítačové sítě
FRVŠ

Rektorát: Centrum informatiky (9400)