Rektorát: Institut krizového managementu

Řešené projekty

Nástroje pro inovaci a optimalizaci výkonnosti firemních procesů v rámci Průmyslu 4.0
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO)
2018 - 2021

Rektorát: Institut krizového managementu (9930)

BOSR - Bilanční objemová studie úspory ropy a ropných produktů při stavu ropné nouze
Min. Vnitra (MVČR)
2017 - 2019

Rektorát: Institut krizového managementu (9930)

Nástroje zavedení procesního řízení v zajištění bezpečnosti a funkčnosti kritické infrastruktury s důrazem na odvětví dopravy
Min. Vnitra (MVČR)
2015 - 2018

Rektorát: Institut krizového managementu (9930)

Návrh metod a nástrojů řízení dopravní obslužnosti za mimořádných událostí a krizových situací.
Min. Vnitra (MVČR)
2013 - 2015

Rektorát: Institut krizového managementu (9930)