Rektorát: Oddělení zahraničních styků

Řešené projekty

Podpora mezinárodní mobility studentů vyplývající z mezinárodních smluv v podobě úhrady cestovních nákladů studentů veřejných vysokých škol
MŠMT
2003

Rektorát: Oddělení zahraničních styků (9035)

Studentské mobility jako významný prvek vysokoškolského vzdělání
MŠMT
2003

Rektorát: Oddělení zahraničních styků (9035)

Studentské mobility jako významný prvek vysokoškolského vzdělávání - Free Movers
MŠMT
2003

Rektorát: Oddělení zahraničních styků (9035)