Podpora mezinárodní mobility studentů vyplývající z mezinárodních smluv v podobě úhrady cestovních nákladů studentů veřejných vysokých škol

Doba řešení: 1. ledna 2003 - 31. prosince 2003
Řešitel: doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc.
Pracoviště: Rektorát: Oddělení zahraničních styků (9035)
Agentura: MŠMT
Registrační číslo 61/3a
Číslo zakázky: ÚDR903513