MŠMT

Projekty agentury řešené na VŠE v Praze

Informace - základ výzkumu
MŠMT
2013 - 2017

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Creating Knowledge out of Interlinked Date
MŠMT
2012 - 2014

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Logické aspekty adaptabilních ontologických schémat
MŠMT
2012 - 2013

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Television Linked to the Web
MŠMT
2012 - 2014

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Přístup do informačního zdroje ProQuest Central
MŠMT
2009 - 2011

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Zajištění přístupu do klíčových informačních zdrojů pro ekonomický výzkum
MŠMT
2009 - 2011

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Nástroje pro ovlivnění lokalizace přímých zahraničních investic
MŠMT
2008 - 2009

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti
MŠMT
2007 - 2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Metody získávání znalostí z dat a jejich využití v ekonomickém rozhodování
MŠMT
2007 - 2013

Fakulta informatiky a statistiky: Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Manažerský audit jako nástroj podpory trvale udržitelného rozvoje malého a středního podnikání
MŠMT
2006 - 2008

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Reprodukce lidského kapitálu
MŠMT
2006 - 2011

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)

Získávání a modelování (lékařských) znalostí (ZIMOLEZ)
MŠMT
2006 - 2011

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Děkan a děkanát (6010)

Centrum základního výzkumu pro dynamickou ekonomii a ekonometrii
MŠMT
2006 - 2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Informační zdroje pro ekonomický výzkum
MŠMT
2004 - 2008

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Příprava rozšíření bakalářského studijního programu Finance-daně a kontrola o kombinovanou formu stud.
MŠMT
2003 - 2005

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Distanční forma vybraných předmětů bakalářského studijního programu Podniková ekonomika a managem.
MŠMT
2003

Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)

Integrace komponent informačních systémů nové generace ve vzdělávacím procesu na VŠE
MŠMT
2003 - 2005

Rektorát: Centrum informatiky (9400)

Integrovaný studijní informační systém nové generace (ISISNG)
MŠMT
2003 - 2005

Rektorát: Centrum informatiky (9400)

Jazyková příprava pedagogických pracovníků
MŠMT
2003

Rektorát: Útvary rektora (9010)

Joint Degree CEMS Master in International Management
MŠMT
2003

Rektorát: Prorektor pro mezinárodní vztahy (9014)

Mezinárodní studijní program International Business in a Global Context with an Emphasis on Central Europe
MŠMT
2003

Rektorát: Útvary rektora (9010)

Podnikové informační systémy
MŠMT
2003

Fakulta informatiky a statistiky: Děkan a děkanát (4010)

Podpora a rozvoj vzdělávací činnosti v rámci Univerzity třetího věku - senioři a invalid. Důchodci
MŠMT
2003

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Podpora kombinované formy studia na Fakultě Managementu VŠE v Jindřichově Hradci
MŠMT
2003

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra informatiky (6023)

Podpora mezinárodní mobility studentů vyplývající z mezinárodních smluv v podobě úhrady cestovních nákladů studentů veřejných vysokých škol
MŠMT
2003

Rektorát: Oddělení zahraničních styků (9035)

Průběžné vzdělávání pracovníků veřejné správy v oblasti krizového řízení a hospodářských opatření pro krizové stavy
MŠMT
2003

Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)

Rozšíření studijního programu Podniková eonomika a managem. Pro distanční formu magisterského navazujícího studia
MŠMT
2003

Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)

Rozvoj využití metod e-Learningu na VŠE
MŠMT
2003 - 2005

Rektorát: Rektor a sekretariát (9011)

Specializační kurz Ekonomika a obrana
MŠMT
2003

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Společný studijní program, Joint Degree Programme M.A. Economics of International Trade and European Integration. Mezinárodní koordinace, realizace a implementace
MŠMT
2003

Rektorát: Prorektor pro mezinárodní vztahy (9014)

Studentské mobility jako významný prvek vysokoškolského vzdělání
MŠMT
2003

Rektorát: Oddělení zahraničních styků (9035)

Studentské mobility jako významný prvek vysokoškolského vzdělávání - Free Movers
MŠMT
2003

Rektorát: Oddělení zahraničních styků (9035)

Zvyšování odborné i pedagogické úrovně akadem. Pracovníků
MŠMT
2003

Rektorát: Rektor a sekretariát (9011)

Doktorské studium na FFU v oborech Finance a Účetnictví a finanční řízení podniku
MŠMT
2002 - 2003

Fakulta financí a účetnictví: Děkan a děkanát (1010)

Vedejší specializace Veřejné finance - v angličtině
MŠMT
2002 - 2003

Fakulta financí a účetnictví: Děkan a děkanát (1010)

Příprava nového bakalářského stud. Oboru "Ekonomika a řízení v neziskovém sektoru"
MŠMT
2001 - 2003

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra financí a účetnictví (6022)

Aktivní prezentace výsledků výzkumu KIT VŠE Praha v oblasti metrik software
MŠMT

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Analýza výuky matematiky na gymnaziích a středních a vysokých školách ekonomic. Zařízení
MŠMT

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra matematiky (4080)

Členství ve světové International Institute of Public Finanace. ˇUčast na výše konferenci výše uvedené instituce
MŠMT

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Doktorandské studium v oblasti inteligentních systémů (Rozvoj vzdělávání - spolupráce s AV ČR)
MŠMT

Fakulta informatiky a statistiky: Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Evropská konference o strojovém učení
MŠMT

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Formování veřejného sektoru v ČR z pohledu veřejných financí
MŠMT

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Hodnocení studia na vysoké škole absolventy školy
MŠMT

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Institut daňových informací Daňové minimum jako součást všeobecného vzdělání
MŠMT

Fakulta financí a účetnictví: Fakulta financí a účetnictví (1000)

Prezentace výsledků výzkumu "Method Engineering" Katedry informačních technologií
MŠMT

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Provoz a další zkvalitňování činnosti centra fiktivních firem
MŠMT

Fakulta financí a účetnictví: Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Provoz a další zkvalitňování činnosti Centra fiktivních firem ČR
MŠMT

Fakulta financí a účetnictví: Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Regionální aspekty rozvoje a financování středního a vyššího odborného školství
MŠMT

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Sociální ekonomie sportu
MŠMT

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Studium na VŠ z pohledu studentů, absolventů a zaměstnavatelů
MŠMT

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Study for the Support of Regional and Municipal Policy
MŠMT

Národohospodářská fakulta: Středisko regionálních a správních věd (5110)

Účast na světovém kongresu IIPF a prezentace výsledků výzkumu v rámci grantu GA ČR
MŠMT

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Výsledky programu transformace knihovnicko-informačních služeb na VŠE
MŠMT

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)