Poskytovatelé

MF Itálie
Anglo-AM. Nadace
Angloamerická nadace
CAFOSCARI
Ca' Foscari University, Venice, Italy
CGF
Calouste Gulbenkian Foundation
CEIBS ERICEE
CEIBS ERICEE Research Grant
CERGE - EI
Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
Cesnet
Cesnet

Programy:

ČRA
Česká rozvojová agentura

Programy:

ČS-AS
ČS-americká společnost
DAAD
DAAD
DZS
Dům zahraniční spolupráce

Programy:

TUE
Eindhoven University of Technology
GA AA
Grantová agentura Akademické aliance
GA AVČR
Grantová agentura Akademie věd ČR
GA ČR
Grantová agentura České republiky
VISEGRAD FUND
International Visegrad Fund
Interreg DANUBE
Interreg DANUBE
MacEwan
MacEwan University School of Business
MHLMP
Magistrát hl. m. Prahy

Programy:

Trutnov
Město Trutnov
MV ČR
Min. Vnitra

Programy:

MK ČR
Ministerstvo kultury České republiky
MPSV
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Programy:

MPO
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Programy:

MZ ČR
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
MŽP
Ministerstvo životního prostředí

Programy:

NAEP
Národní agentura evropských vzdělávacích projektů
NAWA
NAWA International Academic Partnership Programme

Programy:

OB USA
Open budget USA
UNIDO
Organizace OSN pro průmyslový rozvoj
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj

Programy:

smluvní
Smluvní výzkum
Středočeský kraj
Středočeský kraj

Programy:

Škoda Auto
Škoda Auto, a.s.
TA ČR
Technologická agentura České republiky
US Embassy Pha
US Embassy Prague

Programy:

VŠE
VŠE

Programy:

VNJH
Vzdělávací nadace Jana Husa