Min. Vnitra (MV ČR)

Implementace nařízení SDG - Zavedení služby VŠ
2023 - 2026
Min. Vnitra (MV ČR)

Program: Národní plán obnovy

Výzva: Výzva 32 - Digitální služby pro koncové uživatele

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

BOSR - Bilanční objemová studie úspory ropy a ropných produktů při stavu ropné nouze
2017 - 2019
Min. Vnitra (MV ČR)

Rektorát
Institut krizového managementu (9930)

Nástroje zavedení procesního řízení v zajištění bezpečnosti a funkčnosti kritické infrastruktury s důrazem na odvětví dopravy
2015 - 2018
Min. Vnitra (MV ČR)

Rektorát
Institut krizového managementu (9930)

Návrh metod a nástrojů řízení dopravní obslužnosti za mimořádných událostí a krizových situací.
2013 - 2015
Min. Vnitra (MV ČR)

Rektorát
Institut krizového managementu (9930)

Návrh způsobu hodnocení dopadů víceletých veřejných projektů
2007
Min. Vnitra (MV ČR)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Zpřehledňování fungování neziskového sektoru v České republice se zvláštním důrazem na prevenci jeho zneužívání pro účely financování terorismu
2006 - 2008
Min. Vnitra (MV ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)