Návrh způsobu hodnocení dopadů víceletých veřejných projektů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2007 - 31. prosince 2007
Řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Min. Vnitra
Celkový rozpočet: 120 000 Kč
Registrační číslo VE20072007006
Číslo zakázky: GM510047

Projekty řešitele