Navržení cestovní mapy pro sladění zadávání projektů výzkumu a vývoje s dlouhodobými cíli a potřebami MPSV a možnostmi realizace v rámci legislativního prostředí České republiky

Věda a výzkum

Doba řešení: 30. června 2006 - 30. června 2007
Řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Celkový rozpočet: 587 650 Kč
Registrační číslo GK MPSV-01-149/06
Číslo zakázky: GM510026

Projekty řešitele