Analýza implementace doporučení OECD z hlediska tvorby hospodářské politiky vlády ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. května 2003 - 31. prosince 2004
Řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo zahraničních věcí
Celkový rozpočet: 584 000 Kč
Registrační číslo RB 4/1/03
Číslo zakázky: GM510024

Projekty řešitele