Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky

Řešené projekty

Elektronizace zdravotnictví ve světle nové právní úpravy
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2023

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Stát a hospodářská politika během zdravotní krize
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2023

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Transformace sociálních služeb: deinstitucionalizace pobytových zařízení sociální péče v hlavním městě Praze v letech 2022-2023
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2024

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Ekonomická teorie bezpečnosti
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2023

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Ekonomické aspekty pandemie COVID-19 v zemích Evropské unie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2023

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Monitoring a empirická analýza českého realitního trhu v reálném čase
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2022

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Státní rozpočet vs. rozpočty územně samosprávných celků
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2022

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Ekonomická teorie globalizace
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2021

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Poruchy osobnosti jako rizikové faktory chudoby - případová studie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2021

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Analýza ekonomických, právních a dalších dopadů obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2020

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Fiškálna politika v Českej republike a na Slovensku v období 1993 - 2017 a jej vzťah a interakcie s ostatnými politikami
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2019

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Implementace Průmyslu 4.0 v podmínkách České republiky v období 2018 - 2038 a očekávané dopady na trh práce
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2020

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Trendy a souvislosti rozvoje lidských zdrojů v regionech ČR - teoretická východiska, problémy, silné stránky, rizika a příležitosti nových výzev období 4.0
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2019

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

25 let po rozdělení Československa: vybrané kapitoly z hospodářské a sociální politiky v České republice a na Slovensku
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2018

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Fiskální politika a dluhové aspekty zemí Evropské unie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Migrační krize z pohledu ekonomické teorie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Aktuální otázky hospodářské politiky ČR v pokrizovém období
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2018

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Daňové systémy a reformy ve druhé polovině 20. století
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2018

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Sociální bydlení 2015 – 2025: hospodářsko-politická doporučení
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2018

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Vybrané aspekty ovlivňující vývoj na trzích práce v zemích Evropské unie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2017

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Evropská integrace z pohledu teorie veřejné volby
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2016

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Hospodářsko-sociální vývoj v zemích Evropské unie v uplynulých dvou dekádách: teoretické a praktické aspekty
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Netradiční měnová politika a její interakce s fiskální a makroobezřetnostní politikou v kontextu finanční krize
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2016

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Příjmová diferenciace a kvalita života v ČR a jejich společenské dopady v kontextu vyspělého světa
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Vliv finanční krize na paradigma hospodářské politiky ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2015

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Základní tendence ve vývoji sociální politiky v letech 2000-2020.
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2015

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Analýza investiční atraktivnosti států Latinské Ameriky a Karibiku II
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Ekonomický přístup k metodologii
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013 - 2014

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Vývoj a budoucnost nerovnosti a chudoby s ohledem na ohrožené skupiny a nové výzvy trhu práce v České republice v kontextu EU
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Investiční atraktivnost států Latinské Ameriky a Karibiku pro investory z EU
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Vzájemné vazby systému daní a sociálních dávek v České republice po roce 1989
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2013

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Důchodová reforma v České republice
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011 - 2012

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Srovnání konkurenceschopnosti regionů Latinské Ameriky
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Trh práce z pohledu zvyšování jeho flexibility a vytváření rovných příležitostí pro muže a ženy
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011 - 2012

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Metodologické spory v ekonomii
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Reforma sociálních systémů jako nástroj odstranění sociálních pastí a nežádoucích motivačních stimulů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Flexibilita trhu práce a sociální ochrana v Evropské unii
IGA VŠE (IGA VŠE)
2007 - 2008

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2007 - 2009

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Ocenění společnosti pomocí metody reálných opcí
JM
2006 - 2007

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Aplikace behaviorální ekonomie a práce ve finanční regulaci
IGA VŠE (IGA VŠE)
2006 - 2007

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Vytvoření programu V a V pro střednědobé potřeby MPSV s využitím začlenění ČR do struktur EU
MPSV
2006 - 2007

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Hospodářská politika ve druhé polovině třicátých let: teoretické zdroje, koncepce, nástroje
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Vztah reálné konvergence a zadlužení členských států eurozóny
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Divergující regulace procesu integrace evropské unie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Disharmonická regulace jako příčina nestability měnového a finančního trhu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Analýza implementace doporučení OECD z hlediska tvorby hospodářské politiky vlády ČR
MZV
2003 - 2004

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Strategie české hospodářské politiky k současnému procesu rozšíření Evropské (měnové) unie - Kdy nahradit českou měnu Eurem
MZV
2003

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Vědeckovýzkumná spolupráce VŠE s Arizona State University
IGA VŠE (IGA VŠE)
2002 - 2003

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Hospodářská politika EU - kurz přednášený v českém prostředí
FRVŠ
2002

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Transformace české ekonomiky : od systémových změn a makroekonomické stabilizace k dlouhodobému růstu a evropské integraci
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2004

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Analýza měnové politiky a hospodářského poklesu v České republice na konci 90. Let
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2000 - 2001

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Příprava návrhu projektu "Konference pro ekonomiku rozvoje člověka"
IGA VŠE (IGA VŠE)
2000 - 2001

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Konvergence čeké ekonomiky k ekonomické úrovni zamí Evropské Unie - dosavadní vývoj a perspektivy
Grantová agentura České republiky (GAČR)
1999 - 2001

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Vnitřní a vnější podmínky restrukturalizace čeké ekonomiky a hospodářská politika ČR v 2. Polovině 90. Let
Grantová agentura České republiky (GAČR)
1998 - 2000

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Podcenění kapitálových vstupů v nákladech při stanovení důchodových daní v ČR

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Srovnání makroekonomického vývoje a průběhu transformace v ČR, Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Zavedední výuky mezioborové analýzy politické praxe
FRVŠ

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)