Hospodářsko-sociální vývoj v zemích Evropské unie v uplynulých dvou dekádách: teoretické a praktické aspekty

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2015 - 31. prosince 2015
Řešitel: Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 220 120 Kč
Registrační číslo 58/2015
Číslo zakázky: IG504035

Projekty řešitele