Spolupracující partneři

1000cams s.r.o.


Adam Mickoewicz University


Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Ing. Tomáš Vlasák

Akademie múzických umění v Praze


Akademie múzických umění v Praze

MgA. Petr Prokop

Akademie výtvarných umění v Praze


AMBICA, s.r.o.

Bc. Josef Szylar

Budapest Metropolitan University


Caucasus International University (Georgia)


Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

RNDr. Leoš Pelikán, Ph.D.

CESIE


Corvinus University of Budapet

Lanczi András
Budapest

Česká zemědělská univerzita v Praze


Česká zemědělská univerzita v Praze

prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze


ČVUT

Ing. Pavel Sláma

ČVUT

doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA

ČVUT

Ing. Václav Jirovský

ČVUT - Fakulta strojní

doc. Ing. Martin Zralý, CSc.
Praha 6

Deggendorf Institute of Technology


DIMATEX CS, spol. s.r.o.

Ing. Lukáš Killar

ECO trend Research centre s.r.o.

Ing. Jan Matějka

ECONET OPENFUNDING s.r.o.


EGÚ Brno, a.s.

Ing. Tomáš Špaček

EKO-KOM a.s.


Elebro CZ s.r.o.


Etnetera AppSatori s.r.o.

Bc. Petr Jareš

EUBA University of Economics in Bratislava

prof. Ing. Ferdinand Daňo, Ph.D.
Bratislava 851

European Spas Association


Fachhochschule des Mittelstands Bielefeld (Německo)


FH OÖ Steyr


FILHARMONIE Hradec Králové o.p.s.

RNDr. Václav Derner

Gender Studies, o.p.s.


Georgian Institute of Politics (GIP)

Natia Daghelishvili,, PHD

Hungarian University of Agriculture and Life Sciences


Incomaker, s.r.o.

Ing. et Ing. Tomáš Šalamon, MBA, Ph.D.

INFOSTAT, Institute of Informatics and Statistics

Ing. Boris Vańo
Bratislava 45, SR

Institut EURECOM

prof. Raphael Troncy

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Ing. arch. Zdeněk Ent

Institut umění - Divadelní ústav

Ing. Pavla Petrová, Ph.D.

Institut VŠFS, z.ú

prof. Dr. Ing. Jan Frait

Institute for advanced studies IHS Vienna


Janáčkova akademie múzických umění


JČU - fakulta zemědělská

Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
České Budějovice

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích


Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.
České Budějovice

Jihočeský vědeckotechnický park


Kaakkois-Suomen Ammattikorkeankoulu Oy Finland


Kherson State University


KMP CONSULT, a.s.

Ing. Petr Augusta
Brno

KOMIX, s.r.o.

Ing. Jan Vrána

KPM CONSULT, a.s.


Lvov State University (Ukrajina)


Masarykova Univerzita


Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
Brno

Mendelova univerzita v Brně


Mendelova univerzita v Brně

Ing. Lucie Veselá, Ph.D.

MendelovA univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezibárodních studií

Ing. Mgr. Richard Turcsányi, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.
Brno 9

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, provozně ekonomická fakulta

prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.
Brno

National University of Kyiv


NHÚ AV ČR

Ing. Alena Zemplinerová, CSc.
Praha 1

NTN University Trondheim


Okesní nemocnice Jindřichův Hradec

Ing. Jan Mlčák
jindřichův hradec

Ostravská univerzita


Paris School of Business


Pedagogical University of Cracow


Plotitecnico di Milano

Ilaria Mariotti, Ph.D.

Seeburg Castle University


SGH Warsaw School of Economics

prof. Agnieszka Chlon Dominiczak, Ph.D.

Slezská univerzita v Opavě


Slezská univerzita v Opavě

doc. RNDr. Alica Kelemenová, CSc.
Opava

Slezská univerzita v Opavě

doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D.

Socioloický ústav AV ČR, v.v.i.

Mgr. Romana Marková Volejníčková

Státní technická knihovna

Mgr. Štěpánka Žižková
Praha 1 P.O.BOX 206

Stimmuli For Social Change


Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu oy Humak, Finland


Helsinki

Tecgnische Universitaet Dresden (TUD)


Dresden

Technical University of Dortmund


Technická univerzita v Liberci


TECHNISCHE HOCHSCHULE DEGGENDORF


Technologické centrum Akademie věd ČR

RNDr. Vladislav Čadil, Ph.D.

TELEMATIX SOFTWARE a.s.

Ing. Tomáš Tvrzský, Ph.D.

TELEMATIX SOFTWARE, a.s.

Ing. Tomáš Tvrzský, Ph.D.

TELEMATIX SOFTWARE, a.s.

Ing. Tomáš Tvrzský, Ph.D.

The Square Dot Team


T-MAPY spol. s r.o.

Ing. Vladimír Maršík

TREXIMA, s.r.o.

Ing. Kateřina Duspivová

TU-liberec, pedagogická fakulta

doc. Ing. Karel Mačák, CSc.
Liberec

UK - COŽP

Mgr. Milan Ščasný
Praha 5

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID, SAU


Universidad Europea Madrid


Universidade do Porto (Portugalsko)


Universita Degli Studi Di Firenze Italy


Universitaet Leipzig (ULEI)


Leipzig

UNIVERSITÄT MANNHEIM, Německo

Dr. Jale Tosun

University Alexandru Ioan Cuza from Iasi (Rumunsko)


University Munster Technological, Cork, Ireland


University of Antwerp


University of Applied Sciences Burgenland Eisenstadt (Rakousko)


University of Debrecen


University of Economics in Bratislava


University of Ljubljana


Ljubljana

University of Macedonia


University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna


University of Pecs


University of Rijeka (Chorvatsko)


University of South-Eastern Norway


University of Tampere (Finland)


University of Warsaw


University Primorsko (Slovinsko)


University Vytauto Didziojo, Lithuania


Univerzita Hradec Králové


Univerzita Hradec Králové

doc. PhamrDr. Kamil Musílek, Ph.D.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova

doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.

Univerzita Karlova

Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.

Univerzita Karlova

Mgr. MIlan Ščasný, Ph.D.

Univerzita Karlova

prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.
Praha 1

Univerzita Karlova

RNDr. Petra Špačková, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze

prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí

Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.
Praha 1

Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí

prof. Anna Alberini, Ph.D.

Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí

Mgr. Jan Urban, Ph.D.

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.

Univerzita Karlova, Matematicko - fyzikální fakulta

doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.

Univerzita Karlova, Matematicko - fyzikální fakulta

doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislavě


Univerzita Komenského v Bratislavě

prof. JUDr. Marek Štěvček, Ph.D.
Bartislava

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Univerzita Palackého v Olomouci


Univerzita Palackého v Olomouci

prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.
Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci

doc. RNDr. Radim Bělohlávek, Ph.D.
Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D.
Olomouc

Univerzita Pardubice


Univerzita Pardubice

doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.

Univerzita Pardubice

doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.

Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

prof. Ing. Vlastislav Mojžíš, CSc.
Pardubice

Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Vlastislav Mojžíš

Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc.
Pardubice

Univerzita Tomáš Bati ve Zlíně

doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
Zlín

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně


Univerzita v Kolíně nad Rýnem


Univerzuta Mateja Bela v Banskej Bystrici


Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu (UEW)


Wroclaw

Uniwersytet Medyczny im Piastow Slaskich (WMU)

Piotr Dziegiel
Wroclaw

Uniwersytet Warszawski

professor Maciej Duszczyk
Warsaw

ÚRS Praha, a.s.

RNDr. František Matyáš
Praha 10 - hostivař

Ústav Genomiky AV ČR Ostrava, pob. Brno

RNDr. Jana Zapletalová, CSc.

Ústav informatiky AV ČR

RNDr. Martin Holeňa, CSc.
Praha 8 - Libeň

Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.

Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D.

Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.

Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D.

Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.

Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D.

ústav státu a práva AV ČR

JUDr. Jiří Grospič, CSc.

Ústav státu a práva AV ČR

JUDr. Tomáš Louda, CSc.
Praha 1

Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR

Ing. Michael Bartoš, CSc.
České Budějovice

Ústav teorie informace a automatizace, AV ČR

Miloslav Vošvrda

UTIA AV CR

prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.

Veterinární univerzita Brno


Visitech, a.s.


Vistula University


VÚBP

Ing. Miloš Paleček, CSc.
Praha 1

VÚPSV

Ing. Ivo Baštýř
Praha 2

Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava

doc. RNDr. Václav Snášel, CSc.
Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava


Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Ing. Jan Malinovský, Ph.D.
Ostrava - Poruba

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze


Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.

Vysoká škola polytechnická Jihlava


Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích


Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

doc. Ing. Jan Lojda, CSc., MBA

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze


Vysoké učení technické v Brně


Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatels

PhDr. Růžena Lukášová, CSc.
Brno

Výzkumné centrum BIVŠ, z.ú.

doc. Ing. Jan Čadil, Ph.D.

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.

prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka

Ing. Šárka Blažková, DrSc.
Praha 6

WAK System, s. r. o.

RNDr. Miroslav Wasserbauer

WU Wirtschaftsuniversitat Wien


Ximilar, s.r.o.

RNDr. David Novák, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni


Západočeská univerzita v Plzni

doc.RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická

RNDr. Ladislav Lukáš, CSc.
Plzeň

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická

doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.
Plzeň