Spolupracující partneři

Adam Mickoewicz University


Akademie múzických umění v Praze

MgA. Petr Prokop

AMBICA, s.r.o.

Bc. Josef Szylar

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

RNDr. Leoš Pelikán, Ph.D.

Corvinus University of Budapet

Lanczi András
Budapest

Česká zemědělská univerzita v Praze

prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.

ČVUT

Ing. Pavel Sláma

ČVUT

doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA

ČVUT

Ing. Václav Jirovský

ČVUT - Fakulta strojní

doc. Ing. Martin Zralý, CSc.
Praha 6

DIMATEX CS, spol. s.r.o.

Ing. Lukáš Killar

ECO trend Research centre s.r.o.

Ing. Jan Matějka

EGÚ Brno, a.s.

Ing. Tomáš Špaček

EKO-KOM a.s.


Etnetera AppSatori s.r.o.

Bc. Petr Jareš

EUBA University of Economics in Bratislava

prof. Ing. Ferdinand Daňo, Ph.D.
Bratislava 851

Georgian Institute of Politics (GIP)

Natia Daghelishvili,, PHD

Hungarian University of Agriculture and Life Sciences


Incomaker, s.r.o.

Ing. et Ing. Tomáš Šalamon, MBA, Ph.D.

INFOSTAT, Institute of Informatics and Statistics

Ing. Boris Vańo
Bratislava 45, SR

Institut EURECOM

prof. Raphael Troncy

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Ing. arch. Zdeněk Ent

Institut umění - Divadelní ústav

Ing. Pavla Petrová, Ph.D.

Institut VŠFS, z.ú

prof. Dr. Ing. Jan Frait

JČU - fakulta zemědělská

Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
České Budějovice

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.
České Budějovice

KOMIX, s.r.o.

Ing. Jan Vrána

KPM CONSULT, a.s.


Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
Brno

MendelovA univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezibárodních studií

Ing. Mgr. Richard Turcsányi, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.
Brno 9

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, provozně ekonomická fakulta

prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.
Brno

National University of Kyiv


NHÚ AV ČR

Ing. Alena Zemplinerová, CSc.
Praha 1

Okesní nemocnice Jindřichův Hradec

Ing. Jan Mlčák
jindřichův hradec

Plotitecnico di Milano

Ilaria Mariotti, Ph.D.

SGH Warsaw School of Economics

prof. Agnieszka Chlon Dominiczak, Ph.D.

Slezská univerzita v Opavě

doc. RNDr. Alica Kelemenová, CSc.
Opava

Socioloický ústav AV ČR, v.v.i.

Mgr. Romana Marková Volejníčková

Státní technická knihovna

Mgr. Štěpánka Žižková
Praha 1 P.O.BOX 206

Tecgnische Universitaet Dresden (TUD)


Dresden

Technologické centrum Akademie věd ČR

RNDr. Vladislav Čadil, Ph.D.

TELEMATIX SOFTWARE a.s.

Ing. Tomáš Tvrzský, Ph.D.

TELEMATIX SOFTWARE, a.s.

Ing. Tomáš Tvrzský, Ph.D.

TELEMATIX SOFTWARE, a.s.

Ing. Tomáš Tvrzský, Ph.D.

T-MAPY spol. s r.o.

Ing. Vladimír Maršík

TREXIMA, s.r.o.

Ing. Kateřina Duspivová

TU-liberec, pedagogická fakulta

doc. Ing. Karel Mačák, CSc.
Liberec

UK - COŽP

Mgr. Milan Ščasný
Praha 5

Universitaet Leipzig (ULEI)


Leipzig

UNIVERSITÄT MANNHEIM, Německo

Dr. Jale Tosun

University of Debrecen


University of Pecs


University of Warsaw


Univerzita Hradec Králové

doc. PhamrDr. Kamil Musílek, Ph.D.

Univerzita Karlova

Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.

Univerzita Karlova

Mgr. MIlan Ščasný, Ph.D.

Univerzita Karlova

prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.
Praha 1

Univerzita Karlova v Praze

prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí

Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.
Praha 1

Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí

prof. Anna Alberini, Ph.D.

Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí

Mgr. Jan Urban, Ph.D.

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.

Univerzita Karlova, Matematicko - fyzikální fakulta

doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.

Univerzita Karlova, Matematicko - fyzikální fakulta

doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislavě


Univerzita Komenského v Bratislavě

prof. JUDr. Marek Štěvček, Ph.D.
Bartislava

Univerzita Palackého v Olomouci

doc. RNDr. Radim Bělohlávek, Ph.D.
Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci

prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.
Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D.
Olomouc

Univerzita Pardubice

doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.

Univerzita Pardubice

doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.

Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Vlastislav Mojžíš

Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

prof. Ing. Vlastislav Mojžíš, CSc.
Pardubice

Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc.
Pardubice

Univerzita Tomáš Bati ve Zlíně

doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
Zlín

Univerzuta Mateja Bela v Banskej Bystrici


Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu (UEW)


Wroclaw

Uniwersytet Medyczny im Piastow Slaskich (WMU)

Piotr Dziegiel
Wroclaw

Uniwersytet Warszawski

professor Maciej Duszczyk
Warsaw

ÚRS Praha, a.s.

RNDr. František Matyáš
Praha 10 - hostivař

Ústav Genomiky AV ČR Ostrava, pob. Brno

RNDr. Jana Zapletalová, CSc.

Ústav informatiky AV ČR

RNDr. Martin Holeňa, CSc.
Praha 8 - Libeň

Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.

Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D.

Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.

Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D.

Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.

Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D.

ústav státu a práva AV ČR

JUDr. Jiří Grospič, CSc.

Ústav státu a práva AV ČR

JUDr. Tomáš Louda, CSc.
Praha 1

Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR

Ing. Michael Bartoš, CSc.
České Budějovice

Ústav teorie informace a automatizace, AV ČR

Miloslav Vošvrda

UTIA AV CR

prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.

Vistula University


VÚBP

Ing. Miloš Paleček, CSc.
Praha 1

VÚPSV

Ing. Ivo Baštýř
Praha 2

Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava

doc. RNDr. Václav Snášel, CSc.
Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Ing. Jan Malinovský, Ph.D.
Ostrava - Poruba

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

doc. Ing. Jan Lojda, CSc., MBA

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatels

PhDr. Růžena Lukášová, CSc.
Brno

Výzkumné centrum BIVŠ, z.ú.

doc. Ing. Jan Čadil, Ph.D.

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.

prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka

Ing. Šárka Blažková, DrSc.
Praha 6

WAK System, s. r. o.

RNDr. Miroslav Wasserbauer

WU Wirtschaftsuniversitat Wien


Západočeská univerzita v Plzni

doc.RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická

RNDr. Ladislav Lukáš, CSc.
Plzeň

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická

doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.
Plzeň