NHÚ AV ČR

Ing. Alena Zemplinerová, CSc.

Politických vězňů 7
110 00 Praha 1

Projekty řešené s partnerem

Efekty státní pomoci v procesu ekonomické transformace
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)