Seznam projektů VŠE

Název projektu Fakulta/katedra Zahájení    Ukončení
Řešitel
Č. zakázky
Poskytovatel
"Amenitní" migrace jako nová forma specifické globální migrace obyvatel. Její vliv na socioekonomický rozvoj rurálních oblastí České republiky.
vědecký Katedra regionálních studií
1. 1. 2007  31. 12. 2010
Macháček, Jaroslav
GOA507017
GA ČR
"ČR-Rakousko: možnosti a limity vzájemné spolupráce
vědecký Katedra mezinárodních ekonomických vztahů
1. 7. 2003  30. 6. 2004
Cihelková, Eva
GM210013
MZV
(Neo)korporativistická (struktura) reprezentace zájmů v českém politickém systému a společnosti
vědecký Fakulta mezinárodních vztahů / Katedra politologie
1. 3. 2015  31. 12. 2016
Vymětal, Petr
IG204025
MŠMT
1.Nové Československo a měnící se Evropa
vědecký Katedra mezinárodních studií a diplomacie
 
Ort, Alexandr
IG212092
MŠMT
13. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
vědecký Katedra finančního účetnictví a auditingu
1. 3. 2012  31. 12. 2012
Procházka, David
IG105022
MŠMT
14. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
vědecký Fakulta financí a účetnictví / Katedra finančního účetnictví a auditingu
1. 3. 2013  31. 12. 2013
Procházka, David
IG105013x
MŠMT
15. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
vědecký Katedra finančního účetnictví a auditingu
1. 3. 2014  31. 12. 2014
Procházka, David
IG105014
MŠMT
16. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
vědecký Katedra finančního účetnictví a auditingu
1. 3. 2015  31. 12. 2015
Procházka, David
IG105035
MŠMT
17. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
vědecký Fakulta financí a účetnictví / Katedra finančního účetnictví a auditingu
1. 3. 2016  22. 2. 2017
Procházka, David
IG105016
MŠMT
18. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
vědecký Fakulta financí a účetnictví / Katedra finančního účetnictví a auditingu
1. 3. 2017  28. 2. 2018
Procházka, David
IG105027
MŠMT
12345678910...