18. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2018
Řešitel: doc. Ing. David Procházka, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 329 000 Kč
Registrační číslo F1/2/2017
Číslo zakázky: IG105027

Projekty řešitele