Tvorba podpůrných počítačových aplikací pro účetní praxi se zaměřením na IFRS

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2011
Řešitel: doc. Ing. David Procházka, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 314 180 Kč
Registrační číslo F1/3/2010
Číslo zakázky: IG105060

Projekty řešitele