Vliv implementace IFRS na prostorovou mobilitu kapitálu a práce

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2011 - 31. prosince 2012
Řešitel: doc. Ing. David Procházka, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 360 480 Kč
Registrační číslo MF/F1/4/2011
Číslo zakázky: IG105071

Projekty řešitele