Ekonomické dopady implementace IFRS ve vybraných transitních ekonomikách

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2015 - 31. prosince 2017
Řešitel: doc. Ing. David Procházka, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 556 000 Kč
Registrační číslo 15-01280S
Číslo zakázky: GA105025

Projekty řešitele