22. a 23. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2021 - 28. února 2023
Řešitel: doc. Ing. David Procházka, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Fakulta financí a účetnictví (1000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 500 340 CZK
Registrační číslo F1/31/2021
Číslo zakázky: IG105011
Mezinárodní doktorská konference Fakulty financí a účetnictví (FFÚ) je jednou ze základních platforem, v rámci které studenti doktorského studia fakulty publikují výsledky své výzkumné práce. Konference se zaměřuje na tři tematické oblasti, které pokrývají vědecký profil FFÚ, tj. na Finance, Účetnictví a finanční řízení podniku a Teorii vyučování ekonomických předmětů. Podpora výzkumu doktorandů zaujímá významné místo ve vědecké činnosti FFÚ, o čemž svědčí i fakt, že se pro rok 2021 připravuje již 22. ročník této konference.

Na příspěvky jsou kladeny standardní požadavky na obsah a formát vědeckých článků. Všechny přihlášené příspěvky na konferenci podléhají recenznímu řízení komisí, kterou jmenuje proděkan pro vědu a výzkum z řad vědeckých pracovníků fakulty, příp. odborníků z jiných univerzit. Prezentace příspěvku na konferenci je možná jenom na základě kladného doporučení recenzní komise. Prezentované příspěvky budou publikovány ve sborníku, který bude postoupen k indexaci ve WoS nebo Scopus. Současně se předpokládá předložení nejlepších příspěvků k publikaci ve fakultním časopisu EFAJ. Pro 22. ročník byla též dojednána Special Issue dvou časopisů indexovaných v databázi Scopus.

Na konferenci jsou prezentovány příspěvky, které tvoří výstup různých vědeckých projektů (projektů financovaných Grantovou agenturou ČR, projektů Interní grantové agentury VŠE, atd). Příspěvky prezentované na konferenci a následně publikované v odborných časopisech se pravidelně umísťují mezi nejlepšími příspěvky fakultní soutěže o nejlepší publikační činnost

Projekty řešitele