Fakulta financí a účetnictví: Fakulta financí a účetnictví

Řešené projekty

Administrativa SV-F1
2022 - 2025
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Fakulta financí a účetnictví (1000)

22. a 23. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Fakulta financí a účetnictví (1000)

21. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE
2020 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Fakulta financí a účetnictví (1000)

Ekonomické a institucionální aspekty veřejných financí
2019 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Fakulta financí a účetnictví (1000)

Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska
1999 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta financí a účetnictví
Fakulta financí a účetnictví (1000)

Institut daňových informací Daňové minimum jako součást všeobecného vzdělání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta financí a účetnictví
Fakulta financí a účetnictví (1000)

Koncepce veřejných financí v tržní ekonomice ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Fakulta financí a účetnictví (1000)

Zajištění bakalářského studia v oblasti daňové a kontrolní
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta financí a účetnictví
Fakulta financí a účetnictví (1000)