Fakulta financí a účetnictví: Fakulta financí a účetnictví

Řešené projekty

22. a 23. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2023

Fakulta financí a účetnictví: Fakulta financí a účetnictví (1000)

21. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2021

Fakulta financí a účetnictví: Fakulta financí a účetnictví (1000)

Ekonomické a institucionální aspekty veřejných financí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2022

Fakulta financí a účetnictví: Fakulta financí a účetnictví (1000)

Administrativa SV-F1
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2022

Fakulta financí a účetnictví: Fakulta financí a účetnictví (1000)

Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska
MŠMT - VZ
1999 - 2004

Fakulta financí a účetnictví: Fakulta financí a účetnictví (1000)

Institut daňových informací Daňové minimum jako součást všeobecného vzdělání
MŠMT

Fakulta financí a účetnictví: Fakulta financí a účetnictví (1000)

Koncepce veřejných financí v tržní ekonomice ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta financí a účetnictví: Fakulta financí a účetnictví (1000)

Zajištění bakalářského studia v oblasti daňové a kontrolní
FRVŠ

Fakulta financí a účetnictví: Fakulta financí a účetnictví (1000)