Zajištění bakalářského studia v oblasti daňové a kontrolní

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: prof. Ing. Václav Bakule, DrSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Fakulta financí a účetnictví (1000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Fond rozvoje vysokých škol
Celkový rozpočet:
Registrační číslo
Číslo zakázky: ÚD100192

Projekty řešitele