Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Fond rozvoje vysokých škol

Chování estimátorů založených na L-momentech pro výběry z konečného souboru
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Inovace výuky matematicko-ekonomických předmětů s pomocí programu Derive5
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra matematických metod (6026)

Kurs ekonomické analýzy práva
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Národohospodářská fakulta
Katedra filosofie (5020)

Přednáškový pobyt prof. Kurta Leubeho, Stanford University, USA
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Národohospodářská fakulta
Katedra filosofie (5020)

Přednáškový pobyt prof. Rudolfa Hanky a inovace studijních programů
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení podpory odborných činností (6400)

Software MATHEMATICA a inovace studijních programů katedry matematiky VŠE
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra matematiky (4080)

Softwarová podpora výuky pomocí databáze Amadeus
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Akademická psychologická poradna
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Alumni a Corporate Relations (9018)

Aktuální problematika strukturální politiky EU - vybavení pracoviště
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Analýza efektivnosti mimorozpočtového financování veřejných výdaj. Programů
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Anticipace změn v ekonomice ČR na základě makroekonometrického modelu
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Bytová politika - samostatný specializovaný kurz
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Filosofie a metodologie vědy - distanční studium
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
katedra filosofie (4050)

Hodnocení efektivnosti výrobních jednotek pomocí analýzy obalu dat (DEA)
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Hospodářská politika EU - kurz přednášený v českém prostředí
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Inovace počítačové laboratoře pro tvorbu heterogenních informačních systémů
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Inovace předmětu ekologie - využívání prevenčních postupů
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Multimedializace a inovace studoven FM VŠE v Jindřichově Hradci
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení podpory odborných činností (6400)

Pravděpodobnostní modelování pomocí perfektních posloupností
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Přednáškový pobyt prof. J. Němce a inovace studijního programu FM VŠE
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra veřejné ekonomiky (6028)

Rozvoj služeb Knihovny VŠE pro podporu virtuálního vzdělávání na VŠE
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Distanční studium mikroekonomie s využitím multimediálního učebního textu
2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Doplnění pracovišť multimediální kamerou
2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Informační zdroje ekonomických informací: on-line výukové prostředí ve WWW
2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Interaktivní prostředí pro výuku statistiky
2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Multimediální studovna knihovny FM VŠE v Jindřichově Hradci
2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Optimalizace učení rozložitelných modelů pro klasifikaci
2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Prezentace daňových kurzů
2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Připojení areálu Jarov optickým vláknem
2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Příprava magisterského studia oboru Učitelství ekonomických předmětů
2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Rozvoj informačních a poradenských činností centra Celoživotního vzdělávání
2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Virtuální burza
2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Využití intranetových technologií pro fakultní informační systém
2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Zavedení simulační hry MARKSTARAT3 do výuky předmětu "Strategický marketing"
2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Zpracování programu bakalářského studia "Cestovní ruch a regionální rozvoj"
2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Ekonomická a informační etika
2000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
katedra filosofie (4050)

Generování rozložitých pravděpodobnostních modelů z dat
2000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Inovace studijního programu. Management podnikatelské sféry a veřejných služeb
2000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Integrace informačních služeb VŠE - CIKS do prostředí Internetu
2000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Interaktivní učebnice statistiky
2000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

On-line katalog a digitální knihovna vysokoškolských prací
2000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Pracoviště pro podporu multimédií
2000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Referenční modely podnikových procesů
2000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Adresářové služby sítě CESNET
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Budování uživatelské počítačové sítě
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Budování uživatelské počítačové sítě
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Inovace kurzu Filosofie a metodologie vědy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
katedra filosofie (4050)

Inovace výuky předmětů katedry veřejných financí s využitím nových prvků audiovizuální a počítačové techniky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Integrace informačních zdrojů pro ekonomická studia
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Integrace počítačové sítě VŠE JM do vysokokapacitní metropolitní sítě
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Integrované znalostní systémy na pracovních stanicích
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Inventář metod výcviku sociálních a manžerských dovedností studentů-ekonomů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Koordinace tvorby národního informačního prostoru
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Laboratoř pro objektový vývoj informačních systémů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Obsah předmětů ekonomické teorie vyučovaných na ekonomických fakultách ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Pobyt zahraničního odborného konzultanta CIKS na VŠE
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Podpora moderních metod výuky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra informatiky (6023)

Pracovně profesní, studijní a psychologické poradenství na VŠE Praha
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Pracovně profesní, studijní a psychologické poradenství na VŠE Praha
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Projekt přípravy absolventů VŠ neučitelského zaměření k získání jednooborové učitelské kvalifikace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Přednáškové a jiné pobyty na českých VŠ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Přednáškový pobyt prof. Franse Somerse k problematice Evropské ekonomické integrace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Přijímací zkouška z matematiky na ekonomických fakultách s ohledem na výuku na SŠ a potřeby VŠ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra matematiky (4080)

Příprava pracovníků VŠ knihoven ČR pro práci v počítačových sítích
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Příprava zřízení fakulty veřejné správy a územního rozvoje
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Strukturální dynamika lokalit
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Teoretické základy metod zpracování znalostí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Věcné zabezpečení inženýrského studia hlavní specializace Regionalistika a veřejná správa na národohospodářské fakultě VŠE v Praze
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Vedlejší specializace DANĚ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Vlastní tvůrčí aktivitou k nadstardandnímu poznání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Vybudování moderní ekonomické knihovny s otevřeným přístupem ke klasickým a elektronickým informačním zdrojům
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Výchova uživatelů nových technologií zpřístupňování informací v Knihovně VŠE - CIKS
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Výstavba automatizovaného tezauru pro ekonomické vědy a jeho využití
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Výuka předmětů ekonomické teorie na vysokých školách v ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Výukový předmět: Interkulturelní management
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Výukový systém pro metody vícekriteriálního rozhodování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Využití systému TOPIC ve výuce na VŠE
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Zajištění bakalářského studia v oblasti daňové a kontrolní
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta financí a účetnictví
Fakulta financí a účetnictví (1000)

Založení studijního oboru bakalářského a DS studia "Sociální správa"
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Zavedední výuky mezioborové analýzy politické praxe
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Zavedení distančního bakalářského studia oboru "Veřejná správa a regionílní ekonomika" na FNH VŠE
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Zřízení Centra správních a regionálních věd
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Zvýšení propustnosti počítačové sítě
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Centrum informatiky (9400)