Hodnocení efektivnosti výrobních jednotek pomocí analýzy obalu dat (DEA)

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2002 - 31. prosince 2002
Řešitel: Mgr. Jiří Rozkovec
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Fond rozvoje vysokých škol
Celkový rozpočet: 100 000 Kč
Registrační číslo G5-1708
Číslo zakázky: ÚD403022

Projekty řešitele