Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie

Řešené projekty

Analyzování a modelování komplexních ekonomických struktur: fenomény udržitelnosti, efektivnosti a nejistoty
2024 - 2027
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Optimalizační modely pro hodnocení efektivnosti a výkonnosti
2024 - 2026
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Analýza nelineárních časových řad v ekonometrických modelech
2023 - 2025
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Analýza technicko-enviromentální DEA efektivity v zemědělství EU: Hrozba pro evidence-based policy
2023 - 2025
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Aproximace elasticity substituce bez znalosti cen
2023 - 2025
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Kvantitativní metody mezinárodního srovnání zdravotnických systémů
2023 - 2025
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Dynamické modely založené na skóre v operačním výzkumu
2023 - 2025
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Využití moderních metod diskrétní geometrie pro řešení vybraných problémů v operačním výzkumu a analýze dat – III
2023 - 2025
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Filtrování a odhad vyšších momentů ekonomických časových řad
2022 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

PRECOG: Predicting REsearch COncepts of siGnificance
2022 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Estimátory argmaxového typu z pohledu optimalizace
2022 - 2024
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Modelování a analýza síťových ekonomických systémů
2021 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Analýza vyšších momentů v časově-frekvenční doméně
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Dynamické ekonometrické modely založené na netradičních distribucích
2020 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Dynamické modely analýzy obalu dat v ekonomickém rozhodování
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Využití moderních metod diskrétní geometrie pro řešení vybraných problémů v operačním výzkumu a analýze dat – II
2020 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Aproximace nepozorovatelných faktorů v klasifikačních úlohách
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Nelineární dynamické modely finančních a ekonomických časových řad
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Vícekriteriální modely pro ekonomickou analýzu produkčních systémů a jejich aplikace
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Modely hodnocení efektivnosti a výkonnosti v nehomogenním ekonomickém prostředí
2019 - 2021
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Streamovaná finanční data a související identifikační a optimalizační problémy
2019 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Analýza vysokofrekvenčních dat a datového proudu
2018 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Dynamická stabilita a multiagentnost v makroekonomických problémech: Feldstien-Horiokův problém a Energetický nexus
2018 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Modely analýzy obalu dat v ekonomickém rozhodování
2018 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Vliv migrace na pracovní trh: aplikace modelů prostorové ekonometrie
2018 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Moderní kvantitativní přístupy k řešení současných ekonomických problémů
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Moderní metody práce s neurčitostí a nejistotou ve statistických a optimalizačních modelech
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Přenos informací na finančních trzích v období turbulencí: Asymetrické míry závislosti
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Analýza vlivu spotřeby energie na hospodářský růst pomocí spatial econometrics
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Analýza vysokofrekvenčních dat na finančních trzích: Odhady za přítomnosti mikrostrukturního šumu
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Modely pro hodnocení výkonnosti, benchmarking a alokaci zdrojů ve veřejném sektoru
2016 - 2018
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Rozhodování při nejistotě; analýza stability a robustifikace optimalizačních modelů
2016 - 2018
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Modernizace obsahu a způsobu výuky ekonometrických předmětů pro oborové studenty
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Trénink "Academic Writing" pro doktorandy
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Aplikace kvantitativních metod v oblasti vzdělávání
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Soft metody pro ekonomickou analýzu
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Otvíráme studentům cestu ke kvalitní vědě
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Rozvoj výuky a příprava anglických mutací ekonometrických předmětů určených pro oborové studenty
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Big data: klasifikace, robustifikace, optimalizace
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Kvantifikace makroekonomických šoků v ČR a komparace s vybranými ekonomikami EU
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Optimalizační modely v ekonomickém rozhodování
2013 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Rovnováha v ekonomických systémech - modely a analýzy
2013 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Dynamické vytváření cen a alokace zdrojů v sítích
2013 - 2015
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Modelování a anticipace vlivů alternativní monetární politiky na ekonomiku ČR
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Konkurenční struktury a efektivnost dodavatelských řetězců
2012 - 2014
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Modely hodnocení efektivnosti v hierarchických ekonomických systémech
2012 - 2015
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Modely optimálního ekonomického rozhodování za nestability, nejistoty a neurčitosti
2012 - 2015
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Problémy kombinatorické optimalizace v dopravních systémech
2012 - 2014
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Efektivita a optimalita v ekonomickém rozhodování: modelový přístup
2011 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Modely operačního a finančního managemnetu
2011 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Obchodní vztahy ČR s EU. Ekonomická analýza a prognóza.
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Optimalizační modely a jejich aplikace
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Praktické aplikace ekonomických rozhodovacích procesů
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Finanacing and Resource Allocation in Mental Health Care in Central and Eastern Europe
2010 - 2012
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Modeling
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT II

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Revenue management - modely a analýzy
2010 - 2012
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Ekonometrická analýza očekávaných vlivů EU a EMU na vnější ekonomické vztahy ČR
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Modely hodnocení efektivnosti a výkonnosti rozhodovacích jednotek a jejich aplikace
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Optimalizační modely ve výrobě a dopravě
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Multiple-Criteria Decision Making
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Simulační modely jako nástroj analýzy složitých manažerských rozhodovacích problémů
2008 - 2010
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Ekonomické dopady rozšíření EU na ČR a další nové členy
2007 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Kombinatorické aukce - modelování a analýza
2007 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Srovnání obsahu a rozsahu výuky operačního výzkumu, ekonometrie a statistiky na vysokých školách v ČR, SR a EU
2006 - 2007
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Anticipace ekonomických důsledků integrace ČR do EU - ekonometrický přístup
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Kvantitativní modely pro analýzu ekonomické efektivnosti v prostředí nedokonalých trhů
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

NP - obtížné úlohy v operačním výzkumu
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Síťová ekonomika - modelování a analýza
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Ekonometrická analýza mikroekonomických procesů pomocí modelů panelových dat. Aplikace v ekonomickém prostředí ČR.
2004 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Diskrétní optimalizace v operačním výzkumu
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Ekonometrická analýza efektivnosti monetární politiky v období transformace české ekonomiky
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Modely vícekriteriálního rozhodování a analýzy obalu dat jako podpora pro ekonomické rozhodování
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Anticipace změn v ekonomice ČR na základě makroekonometrického modelu
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Hodnocení efektivnosti výrobních jednotek pomocí analýzy obalu dat (DEA)
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Modely binárnej voľby aplikované na reálne dáta z oblasti zdravotno-sociálnej starostlivosti
2001 - 2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

EU Integration and the Prospects for Catch-Up Development in CEECs - The Determinants of the Productivity Gap
2001 - 2004
Evropská komise (EK)

Program: 5. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Měření produktivity pomocí produkčních funkcí. Aplikace na Ekonomiku ČR.
2001 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Modelování dodavatelských řetězců
2001 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Modely a metody hodnocení efektivnosti ve veřejném a soukromém sektoru
2001 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Diskrétní optimalizační modely
2000 - 2002
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Interface between Multiple Criteria Decision Making and Data Envelopment Analysis
2000 - 2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Komparace metod ekonomického prognózování: aplikace na transformační proces v ČR
2000 - 2002
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Modelování a analýza produkčních systémů
1999 - 2001
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Modelové zabezpečení systémů na podporu ekonomického rozhodování
1998 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Simulační modely ekonomických procesů
1998 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Prognostické a optimalizační modely pro současnou českou ekonomiku
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Výukový systém pro metody vícekriteriálního rozhodování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)