Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie

Řešené projekty

Dynamické modely založené na skóre v operačním výzkumu
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2023 - 2025

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Využití moderních metod diskrétní geometrie pro řešení vybraných problémů v operačním výzkumu a analýze dat – III
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2023 - 2025

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Filtrování a odhad vyšších momentů ekonomických časových řad
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2024

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

PRECOG: Predicting REsearch COncepts of siGnificance
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2024

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Estimátory argmaxového typu z pohledu optimalizace
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2022 - 2024

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Modelování a analýza síťových ekonomických systémů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2024

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Analýza vyšších momentů v časově-frekvenční doméně
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2022

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Dynamické ekonometrické modely založené na netradičních distribucích
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2023

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Dynamické modely analýzy obalu dat v ekonomickém rozhodování
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2022

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Využití moderních metod diskrétní geometrie pro řešení vybraných problémů v operačním výzkumu a analýze dat – II
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2020 - 2022

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Aproximace nepozorovatelných faktorů v klasifikačních úlohách
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2021

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Nelineární dynamické modely finančních a ekonomických časových řad
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2021

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Vícekriteriální modely pro ekonomickou analýzu produkčních systémů a jejich aplikace
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2021

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Modely hodnocení efektivnosti a výkonnosti v nehomogenním ekonomickém prostředí
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2019 - 2021

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Streamovaná finanční data a související identifikační a optimalizační problémy
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2019 - 2022

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Analýza vysokofrekvenčních dat a datového proudu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2020

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Dynamická stabilita a multiagentnost v makroekonomických problémech: Feldstien-Horiokův problém a Energetický nexus
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2020

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Modely analýzy obalu dat v ekonomickém rozhodování
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2020

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Vliv migrace na pracovní trh: aplikace modelů prostorové ekonometrie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2020

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Moderní kvantitativní přístupy k řešení současných ekonomických problémů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Moderní metody práce s neurčitostí a nejistotou ve statistických a optimalizačních modelech
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Přenos informací na finančních trzích v období turbulencí: Asymetrické míry závislosti
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Analýza vlivu spotřeby energie na hospodářský růst pomocí spatial econometrics
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2018

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Analýza vysokofrekvenčních dat na finančních trzích: Odhady za přítomnosti mikrostrukturního šumu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2018

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Modely pro hodnocení výkonnosti, benchmarking a alokaci zdrojů ve veřejném sektoru
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2016 - 2018

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Rozhodování při nejistotě; analýza stability a robustifikace optimalizačních modelů
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2016 - 2018

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Aplikace kvantitativních metod v oblasti vzdělávání
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2016

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Soft metody pro ekonomickou analýzu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2016

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Big data: klasifikace, robustifikace, optimalizace
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2015

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Kvantifikace makroekonomických šoků v ČR a komparace s vybranými ekonomikami EU
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2015

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Optimalizační modely v ekonomickém rozhodování
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013 - 2014

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Rovnováha v ekonomických systémech - modely a analýzy
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013 - 2014

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Dynamické vytváření cen a alokace zdrojů v sítích
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2013 - 2015

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Modelování a anticipace vlivů alternativní monetární politiky na ekonomiku ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2013

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Konkurenční struktury a efektivnost dodavatelských řetězců
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2012 - 2014

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Modely hodnocení efektivnosti v hierarchických ekonomických systémech
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2012 - 2015

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Modely optimálního ekonomického rozhodování za nestability, nejistoty a neurčitosti
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2012 - 2015

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Problémy kombinatorické optimalizace v dopravních systémech
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2012 - 2014

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Efektivita a optimalita v ekonomickém rozhodování: modelový přístup
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011 - 2012

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Modely operačního a finančního managemnetu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011 - 2012

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Obchodní vztahy ČR s EU. Ekonomická analýza a prognóza.
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Optimalizační modely a jejich aplikace
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Praktické aplikace ekonomických rozhodovacích procesů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Finanacing and Resource Allocation in Mental Health Care in Central and Eastern Europe
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2010 - 2012

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Modeling
MŠMT-kontakt
2010 - 2011

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Revenue management - modely a analýzy
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2010 - 2012

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Ekonometrická analýza očekávaných vlivů EU a EMU na vnější ekonomické vztahy ČR
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2009 - 2011

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Modely hodnocení efektivnosti a výkonnosti rozhodovacích jednotek a jejich aplikace
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2009 - 2011

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Optimalizační modely ve výrobě a dopravě
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2009 - 2011

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Multiple-Criteria Decision Making
MŠMT - kontakt(AIP)
2008 - 2009

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Simulační modely jako nástroj analýzy složitých manažerských rozhodovacích problémů
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2008 - 2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Ekonomické dopady rozšíření EU na ČR a další nové členy
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2007 - 2009

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Kombinatorické aukce - modelování a analýza
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2007 - 2009

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Srovnání obsahu a rozsahu výuky operačního výzkumu, ekonometrie a statistiky na vysokých školách v ČR, SR a EU
IGA VŠE (IGA VŠE)
2006 - 2007

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Anticipace ekonomických důsledků integrace ČR do EU - ekonometrický přístup
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2006 - 2008

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Kvantitativní modely pro analýzu ekonomické efektivnosti v prostředí nedokonalých trhů
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2006 - 2008

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

NP - obtížné úlohy v operačním výzkumu
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2006 - 2008

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Síťová ekonomika - modelování a analýza
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2005 - 2007

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Ekonometrická analýza mikroekonomických procesů pomocí modelů panelových dat. Aplikace v ekonomickém prostředí ČR.
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2004 - 2006

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Diskrétní optimalizace v operačním výzkumu
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2005

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Ekonometrická analýza efektivnosti monetární politiky v období transformace české ekonomiky
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2005

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Modely vícekriteriálního rozhodování a analýzy obalu dat jako podpora pro ekonomické rozhodování
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2005

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Anticipace změn v ekonomice ČR na základě makroekonometrického modelu
FRVŠ
2002

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Hodnocení efektivnosti výrobních jednotek pomocí analýzy obalu dat (DEA)
FRVŠ
2002

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Modely binárnej voľby aplikované na reálne dáta z oblasti zdravotno-sociálnej starostlivosti
IGA VŠE (IGA VŠE)
2001 - 2002

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

EU Integration and the Prospects for Catch-Up Development in CEECs - The Determinants of the Productivity Gap
5.RP
2001 - 2004

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Měření produktivity pomocí produkčních funkcí. Aplikace na Ekonomiku ČR.
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2001 - 2003

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Modelování dodavatelských řetězců
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2001 - 2003

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Modely a metody hodnocení efektivnosti ve veřejném a soukromém sektoru
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2001 - 2003

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Diskrétní optimalizační modely
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2000 - 2002

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Interface between Multiple Criteria Decision Making and Data Envelopment Analysis
MŠMT - kontakt(AIP)
2000 - 2001

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Komparace metod ekonomického prognózování: aplikace na transformační proces v ČR
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2000 - 2002

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Modelování a analýza produkčních systémů
Grantová agentura České republiky (GAČR)
1999 - 2001

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Modelové zabezpečení systémů na podporu ekonomického rozhodování
Grantová agentura České republiky (GAČR)
1998 - 2000

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Simulační modely ekonomických procesů
Grantová agentura České republiky (GAČR)
1998 - 2000

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Prognostické a optimalizační modely pro současnou českou ekonomiku
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Výukový systém pro metody vícekriteriálního rozhodování
FRVŠ

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)