Simulační modely jako nástroj analýzy složitých manažerských rozhodovacích problémů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2008 - 31. prosince 2010
Řešitel: prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 536 000 Kč
Registrační číslo GA402/08/0155
Číslo zakázky: GA403018