prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc

Projekty řešitele:

Finanacing and Resource Allocation in Mental Health Care in Central and Eastern Europe
2010 - 2012
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Modeling
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT II

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Simulační modely jako nástroj analýzy složitých manažerských rozhodovacích problémů
2008 - 2010
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)