Modeling

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2010 - 21. prosince 2011
Řešitel: prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: program KONTAKT II
Celkový rozpočet: 90 000 Kč
Registrační číslo MEB051031
Číslo zakázky: GŠ403070