Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - program KONTAKT II

Dopady kohezní politiky EU v zemích Visegrádské čtyřky-Výzvy pro budoucnost
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT II

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Modeling
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT II

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Možnosti adaptace politiky životního prostředí a potenciál přizpůsobení institucí České republiky v souvislosti s ekologickými katastrofami
2003 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT II

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

MIXMODE - Modely distribučních směsí v rozpoznávání a zpracování obrazu
2002 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT II

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Pattern Recognition for Information Technology Application
1998 - 2000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT II

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)