MIXMODE - Modely distribučních směsí v rozpoznávání a zpracování obrazu