MIXMODE - Modely distribučních směsí v rozpoznávání a zpracování obrazu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. července 2002 - 31. prosince 2004
Řešitel: prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: program KONTAKT II
Celkový rozpočet: 1 384 000 Kč
Registrační číslo ME 567
Číslo zakázky: GŠ632062