Získávání a modelování (lékařských) znalostí (ZIMOLEZ)

Věda a výzkum

Doba řešení: 30. června 2006 - 30. června 2011
Řešitel: prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

Hlavní řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Celkový rozpočet: 37 500 000 Kč
Registrační číslo 2C06019
Číslo zakázky: GŠ632026