Multidisciplinární přístupy k podpoře rozhodování v ekonomii a managementu