Multidisciplinární přístupy k podpoře rozhodování v ekonomii a managementu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 1996 - 31. prosince 2000
Řešitel: prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Posílení výzkumu na vysokých školách
Celkový rozpočet: 1 944 000 Kč
Registrační číslo VS96063
Číslo zakázky: GŠ632036