Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Oddělení pro vědu a výzkum

Řešené projekty

Léčba a péče o osoby s Alzheimerovou chorobou - ekonomická zátěž v kontextu perspektiv vývoje nových léků
2018 - 2021
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Revitalizace městských center a dalších veřejných prostorů v České republice: problémy, zahraniční inspirace, možnosti řešení
2018 - 2020
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Úspěšnost organizací z hlediska profesního vzdělávání: identifikace klíčových faktorů
2018 - 2020
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Kauzální modely pro podporu manažerského rozhodování
2015 - 2017
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Metody podpory manažerského rozhodování založené na anlýze textovýxh informačních zdrojů
2012 - 2014
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Přístupy k identifikaci faktorů výkonnosti podniků s důrazem na metody výběru příznaků ve statistickém rozpoznávání
2012 - 2014
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Modelování systému řízení regionálně zaměřených veřejných výdajových programů
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

MIXMODE - Modely distribučních směsí v rozpoznávání a zpracování obrazu
2002 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT II

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Interaktivní prezentace výsledků sčítání lidu pomocí pravděpodobnostních modelů
2001 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Optimalizace rozhodovacích procesů ve veřejné správě a samosprávě s důrazem na regiony
2001 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Rozvoj informačních a poradenských činností centra Celoživotního vzdělávání
2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Optimalizace obsluhy územních celků veřejnou dopravou
2000 - 2002
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Studie optimalizace struktury neziskové regionální nemocnice pro správní oblast 100 000 obyvatel
2000 - 2002
Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Medical Guideline Technology: Representing, Interpreting and Sharing
1999 - 2003
Evropská komise (EK)

Program: INCO-COPERNICUS

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Pattern Recognition for Information Technology Application
1998 - 2000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT II

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Multidisciplinární přístupy k podpoře rozhodování v ekonomii a managementu
1996 - 2000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Posílení výzkumu na vysokých školách

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

The structure and size of virtual regional hospital for setvicing zone with 100 000 inhabitants
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)