Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Oddělení pro vědu a výzkum

Řešené projekty

Léčba a péče o osoby s Alzheimerovou chorobou - ekonomická zátěž v kontextu perspektiv vývoje nových léků
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2018 - 2021

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Revitalizace městských center a dalších veřejných prostorů v České republice: problémy, zahraniční inspirace, možnosti řešení
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2018 - 2020

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Úspěšnost organizací z hlediska profesního vzdělávání: identifikace klíčových faktorů
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2018 - 2020

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Kauzální modely pro podporu manažerského rozhodování
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2015 - 2017

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Metody podpory manažerského rozhodování založené na anlýze textovýxh informačních zdrojů
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2012 - 2014

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Přístupy k identifikaci faktorů výkonnosti podniků s důrazem na metody výběru příznaků ve statistickém rozpoznávání
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2012 - 2014

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Modelování systému řízení regionálně zaměřených veřejných výdajových programů
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2005

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

MIXMODE - Modely distribučních směsí v rozpoznávání a zpracování obrazu
MŠMT-kontakt
2002 - 2004

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Interaktivní prezentace výsledků sčítání lidu pomocí pravděpodobnostních modelů
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2001 - 2003

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Optimalizace rozhodovacích procesů ve veřejné správě a samosprávě s důrazem na regiony
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2001 - 2003

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Rozvoj informačních a poradenských činností centra Celoživotního vzdělávání
FRVŠ
2001

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Optimalizace obsluhy územních celků veřejnou dopravou
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2000 - 2002

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Studie optimalizace struktury neziskové regionální nemocnice pro správní oblast 100 000 obyvatel
MZDr.
2000 - 2002

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Medical Guideline Technology: Representing, Interpreting and Sharing
INCO-COPERNICUS
1999 - 2003

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Pattern Recognition for Information Technology Application
MŠMT-kontakt
1998 - 2000

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Multidisciplinární přístupy k podpoře rozhodování v ekonomii a managementu
MŠMT-posil.
1996 - 2000

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

The structure and size of virtual regional hospital for setvicing zone with 100 000 inhabitants
AKTION (AKTION)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Oddělení pro vědu a výzkum (6320)