Léčba a péče o osoby s Alzheimerovou chorobou - ekonomická zátěž v kontextu perspektiv vývoje nových léků

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. dubna 2018 - 31. března 2021
Řešitel: doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 166 097 Kč
Registrační číslo TL01000300
Číslo zakázky: GO632028