Identifikace schémat časového vývoje indikátorů chudoby a sociálního vyčlenění domácností založená na vícerozměrných panelových datech smíšeného typu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2019 - 30. června 2022
Řešitel: doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra exaktních věd (6111)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 918 892 Kč
Registrační číslo 19-00015S
Číslo zakázky: GO611029

Projekty řešitele