doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph.D.

Projekty řešitele:

Identifikace schémat časového vývoje indikátorů chudoby a sociálního vyčlenění domácností založená na vícerozměrných panelových datech smíšeného typu
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2019 - 2022

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních věd (6111)

Léčba a péče o osoby s Alzheimerovou chorobou - ekonomická zátěž v kontextu perspektiv vývoje nových léků
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2018 - 2021

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Úspěšnost organizací z hlediska profesního vzdělávání: identifikace klíčových faktorů
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2018 - 2020

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Oddělení pro vědu a výzkum (6320)