doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph.D.

Projekty řešitele:

Identifikace schémat časového vývoje indikátorů chudoby a sociálního vyčlenění domácností založená na vícerozměrných panelových datech smíšeného typu
2019 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra exaktních věd (6111)

Léčba a péče o osoby s Alzheimerovou chorobou - ekonomická zátěž v kontextu perspektiv vývoje nových léků
2018 - 2021
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Úspěšnost organizací z hlediska profesního vzdělávání: identifikace klíčových faktorů
2018 - 2020
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)