Úspěšnost organizací z hlediska profesního vzdělávání: identifikace klíčových faktorů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2018 - 31. prosince 2020
Řešitel: doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 403 000 Kč
Registrační číslo 18-01159S
Číslo zakázky: GA632018