Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Kdopak to mluví? Pragmatika a etika velkých jazykových modelů v demokracii
2024 - 2026
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra filosofie (5020)

Oceňování aktiv, internetová data a strojové učení se zpracováním přirozeného jazyka v době udržitelných a decentralizovaných financí za nejistoty
2024 - 2026
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Dekarbonizace české energetiky prizmatem nové energetické geopolitiky EU (se zaměřením na plynovou závislost)
2023 - 2025
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Digitalizace veřejného sektoru: dopady na růst a inovace domácích IT sektorů
2023 - 2025
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Dynamické modely založené na skóre v operačním výzkumu
2023 - 2025
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Kauzální role environmentální identity v proenvironmentálním chování
2023 - 2025
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Proč vrána k vráně někdy nesedá? Nedokonalá selekce podvodníků do prostředí umožňujících podvádění
2023 - 2025
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Snižování rizika firemních bankrotů: role efektu disciplíny
2023 - 2025
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Tři experimenty o využití význačnosti pro udržitelné dodržování daňových předpisů
2023 - 2025
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Využití moderních metod diskrétní geometrie pro řešení vybraných problémů v operačním výzkumu a analýze dat – III
2023 - 2025
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Role sociálních preferencí v kooperativním chování
2022 - 2025
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Behaviorální organizační politika: Experimenty v prosociálním politikaření
2022 - 2024
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Čínský regionalizační normativní vliv v Asii a Evropě
2022 - 2024
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Estimátory argmaxového typu z pohledu optimalizace
2022 - 2024
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Kulturní zázemí, výsledky na trhu práce a výkon firem
2022 - 2024
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Modelování struktury a dynamiky cen energií, komodit a alternativních aktiv
2022 - 2024
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Podnikání a institucionální změna: případ rozpadu Rakousko-Uherska a vzniku Československa
2022 - 2024
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Sezónnost úmrtnosti v ČR: klima, epidemie a další vlivy
2022 - 2024
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Energetický diskurz Evropské komise a Evropského parlamentu a jeho vliv na členské státy
2021 - 2023
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Vítězové a poražení: Komu prospívá působení České národní banky? Heterogenní dopad měnové politiky na firmy a na domácnosti
2021 - 2024
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Dopad normalizace úrokových sazeb na řízení rizik
2020 - 2023
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Odolnost venkova v kontextu trendů digitální propasti mezi městy a venkovem
2020 - 2023
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Online aktivita a finanční trhy
2020 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Perspektivy paternalismu v demokratické společnosti: lekce z behaviorálních věd pro politickou filosofii
2020 - 2023
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra filosofie (5020)

Revize vlivu otevřených kanceláří na výkonnost a duševní pohodu: Případ coworkingu
2020 - 2023
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Rodinné konflikty v rodinných firmách: Předpoklady vzniku, důsledky a moderátory
2020 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Využití moderních metod diskrétní geometrie pro řešení vybraných problémů v operačním výzkumu a analýze dat – II
2020 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Zdravotní systém první Československé republiky v kontextu národnostního a sociálního složení – centrum vs. periferie
2020 - 2023
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Alkohol v České republice: mortalita, morbidita a sociální kontext
2019 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Čínská mnohostranná ekonomická diplomacie v době iniciativy nové hedvábné stezky
2019 - 2021
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Ekonomika úspěšného stárnutí
2019 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Excelence v ekonomickém výzkumu energetické efektivity a modelování dopadů - FE3M
2019 - 2024
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Experimentální studie prediktorů korupčního chování
2019 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Identifikace schémat časového vývoje indikátorů chudoby a sociálního vyčlenění domácností založená na vícerozměrných panelových datech smíšeného typu
2019 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra exaktních věd (6111)

Když můžete nasměrovat své daně, zaplatíte víc? Tři komplementární studie
2019 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Kvalita dovozů v závislosti na ekonomické vyspělosti dovážející země
2019 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

Manažerské rozhodování: racionalita paradoxního chování
2019 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra exaktních věd (6111)

Měření a analýza důsledků uzavření sektoru mikrofinancování
2019 - 2021
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Modely hodnocení efektivnosti a výkonnosti v nehomogenním ekonomickém prostředí
2019 - 2021
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

První poválečná generace českých astronomů, astrofyziků a matematiků. Interdisciplinární výzkum historie vědeckých sítí.
2019 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Streamovaná finanční data a související identifikační a optimalizační problémy
2019 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Vliv nositele změny na organizační design
2019 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra společenských věd-změneno (6999)

Základ pro úspěšnou integraci - podloženo ekonomií kultury
2019 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Anticyklické politiky a vnější rovnováha v modelu cílování inflace
2018 - 2020
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Férové korporátní zdanění: Měření dopadu přesunu zisků na rozpočet České republiky
2018 - 2021
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Fokusovaná kategorizační síla webových ontologií
2018 - 2021
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Inovativní přístupy k řízení úvěrových rizik
2018 - 2021
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Testování externí validity experimentů na nečestné chování
2018 - 2021
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Úspěšnost organizací z hlediska profesního vzdělávání: identifikace klíčových faktorů
2018 - 2020
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Vnitřní a vnější dimenze aktérství EU v energetických vztazích vůči Rusku a alternativním dodavatelům
2018 - 2021
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Aktivní hranice jako zdroj evropeizace veřejné sféry. Případ trojmezních euroregionů Nisa a Šumava.
2017 - 2019
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Behaviorální důvody úpadku firem: experimentální přístup
2017 - 2019
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Císařské legie na pochodu? Empirický výzkum DRG systému a porodnické praxe
2017 - 2019
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Design aukcí pro tržní prémie pro pobřežní větrné elektrárny: teoretický a experimentální výzkum
2017 - 2019
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Determinanty struktury systémů rozpočetnictví a měření výkonnosti a jejich vliv na chování a výkonnost organizace
2017 - 2019
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Ekonomický rozvoj a prostorové nerovnosti: Poučení ze změn hospodářské geografie amerického zpracovatelského průmyslu, 1880-2000
2017 - 2019
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Nová finanční rizika v globálním prostředí nízkých úrokových sazeb
2017 - 2019
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Privátně vlastněné firmy s více vlastníky: role rodiny a odpovědného vlastnictví
2017 - 2019
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Reakce na osobní zkušenost s trestem a rychlost trestu: Kauzální evidence z individuálních dat
2017 - 2019
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Teoretické a metodologické perspektivy neoproduktivistické politiky rozvoje venkova EU
2017 - 2018
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Využití moderních metod diskrétní geometrie pro řešení vybraných problémů v operačním výzkumu a analýze dat
2017 - 2019
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Důvěra, tolerance a náboženství - nový pohled na kulturní základy a efekty tržní ekonomiky
2016 - 2018
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Komplexní teoretický model pro odhad přiměřené výše finanční odměny za inovace vytvořené zaměstnanci
2016 - 2018
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Modely pro hodnocení výkonnosti, benchmarking a alokaci zdrojů ve veřejném sektoru
2016 - 2018
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Nové zdroje systémového rizika na finančních trzích
2016 - 2018
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Proč ekonomiky selhávají - Úvod do institucionální, behaviorální a evoluční politické ekonomie
2016 - 2017
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Prostor korupčních možností v České republice
2016 - 2017
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Reverzní kombinatorické aukce v modelování optimálních programů snižování znečištění životního prostředí
2016 - 2018
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Rozhodování při nejistotě; analýza stability a robustifikace optimalizačních modelů
2016 - 2018
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Ekonomické dopady implementace IFRS ve vybraných transitních ekonomikách
2015 - 2017
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Ekonomie trestního procesu: teoretická a empirická analýza trestní spravedlnosti při omezených zdrojích
2015 - 2016
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Kauzální modely pro podporu manažerského rozhodování
2015 - 2017
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Modelování úvěrového rizika pro portfolia finančních a komoditních aktiv
2015 - 2017
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Projekce populace České republiky podle úrovně vzdělání a rodinného stavu
2015 - 2017
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Rozhodování na finančních energetických trzích: komputační a experimentální analýza
2015 - 2017
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Vzdělávací systém a lidský kapitál během průmyslové revoluce: Habsburská monarchie 1780 - 1914
2015 - 2017
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

COSOL - Podpora životního cyklu ontologií
2014 - 2016
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Lokální politické elity jako klíčoví aktéři demokratizace
2014 - 2016
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Soukromý a veřejný dluh - analýza bilančních rozvah ekonomických sektorů
2014 - 2015
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Analýza komorbidity v České republice prostřednictvím vícečetných příčin úmrtí
2013 - 2014
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Dynamické vytváření cen a alokace zdrojů v sítích
2013 - 2015
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Možnosti a meze českého zahraničně politického aktivismu
2013 - 2015
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Odhad a analýza strukturální nezaměstnanosti v ekonomikách střední a východní Evropy
2013 - 2014
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Regionalizace odhadu hrubého domácího produktu výdajovou metodou
2013 - 2015
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Vývoj československého ekonomického vysokého školství na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století
2013 - 2014
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Modely vyjednávání v politice životního prostředí při asymetrii infomace
2013 - 2015
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Dynamické modely v ekonomii
2012 - 2018
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Ekonomicky optimální procesy na sítích
2012 - 2014
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra exaktních věd (6111)

Generační úmrtnostní tabulky České republiky: data, biometrické funkce a trendy
2012 - 2016
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

IFRS jako alternativní účetní standardy pro zjštění danového základu: Dopady na konkurenceschopnost malé otevřené ekonomiky
2012 - 2014
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Konkurenční struktury a efektivnost dodavatelských řetězců
2012 - 2014
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Kontrafaktuální hodnocení dopadů strukturálních fondů v podnikové sféře
2012 - 2014
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Metody podpory manažerského rozhodování založené na anlýze textovýxh informačních zdrojů
2012 - 2014
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Modelování finančních a ekonomických časových řad - aplikace a srovnání waveletových a tradičních metod
2012 - 2014
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Modely hodnocení efektivnosti v hierarchických ekonomických systémech
2012 - 2015
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Modely optimálního ekonomického rozhodování za nestability, nejistoty a neurčitosti
2012 - 2015
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Problémy kombinatorické optimalizace v dopravních systémech
2012 - 2014
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Přístupy k identifikaci faktorů výkonnosti podniků s důrazem na metody výběru příznaků ve statistickém rozpoznávání
2012 - 2014
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Aktuální problémy oceňování pro potřeby řízení společnosti: vlastnický a manažerský přístup
2011 - 2013
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Analýza efektivnosti veřejných zakázek
2011 - 2013
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Ekonomické a politické zájmy Rakousko-Uherska na Dálném východě (Čína, Japonsko) v letech 1900-1914
2011 - 2013
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Podniková architektura v prostředí cloud computingu
2011 - 2013
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Podpora udržitelného rozvoje malých a středních podniků inovacemi ICT
2011 - 2013
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Ekonomické a ekologické aspekty environmentální regulace v rámci rozdílných tržních struktur
2010 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Enterprise Architecture as Management Principle for SMEs
2010 - 2012
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Finanacing and Resource Allocation in Mental Health Care in Central and Eastern Europe
2010 - 2012
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Historické časové řady hrubého domácího produktu ČR
2010 - 2012
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Komparativní analýza národních účetních a daňových systémů v EU s důrazem na přeshraniční fúze
2010 - 2012
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Mezinárodní kontext současné české sankční politiky
2010 - 2012
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Nestabilita finančních trhů a efektivnost jejich regulace
2010 - 2012
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

PatOMat - Automation of Ontology Pattern Detection and Exploitation
2010 - 2012
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Pokročilé principy a modely řízení podnikové informatiky
2010 - 2012
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Revenue management - modely a analýzy
2010 - 2012
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Rozklady matic s binárními a ordinálními daty: teorie, algoritmy, složitost
2010 - 2012
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Semantizace webu
2010 - 2012
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Analýza účetních pravidel pro vykazování zisku nové přístupy ve světě a možnosti jejich aplikace v České republice
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Analýzy a modelování finančního potenciálu českých (slovenských) domácností
2009 - 2010
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra managementu (6025)

Ekonometrická analýza očekávaných vlivů EU a EMU na vnější ekonomické vztahy ČR
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Generátory tvorby hodnoty
2009 - 2010
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Komkurenceschopnost regionů v rámci České republiky a Evropské unie
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Lidské zdroje v rozvoji a provozu IS/ICT: Konkurence schopnost absolventů českých vysokých škol
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Marketingový význam body image
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Modelování demografických časových řad v České republice
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Modely hodnocení efektivnosti a výkonnosti rozhodovacích jednotek a jejich aplikace
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Nelineární dynamika v peněžní ekonomii a financích. Teorie a empirické modely.
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Optimalizační modely ve výrobě a dopravě
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Problémy korelace v řízení finančních rizik
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Role státu v německém hospodářství 20. století
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Strukturální distorze v dańovém systému a jejich vliv na investiční rozhodování
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Španělská odborná terminiologie v oblasti ekonomie a práva
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra románských jazyků (2080)

Teoretická analýza interdependencí mezi politikou ochrany životního prostředí, regionální politikou a politikou územního rozvoje
2009 - 2010
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Tržní riziko a finanční deriváty
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Užití IAS/IFRS v malých a středních podnicích a vliv na měření jejich výkonnosti
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Veřejné výdaje v postsocialistických státech Evropské unie
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Výzkum zvládnutí slovosledu u studentů odborného anglického jazyka
2009 - 2010
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra anglického jazyka (2020)

Vztah ekonomie a politiky na příkladu Velké hospodářské krize v Německu
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Základy evoluční politické ekonomie
2009 - 2010
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Změny v úloze a postavení odvětví pojišťovnictví a investičního bankovnictví v globální éře ve světě a v ČR
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Analýza nákladů a přínosů přechodu na IFRS v českých veřejně obchodovaných společnostech
2008 - 2010
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Analýza oceňování a vykazování cenných papírů kótovanými a nekótovanými společnostmi v České republice
2008 - 2010
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Aplikace metod znalostního inženýrství při dobývání znalostí z databází
2008 - 2012
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Diplomacie v měnícím se světě
2008 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Inovace informačních systémů podporující konkurenceschopnost podniků
2008 - 2010
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Klastry - nástroj regionální ekonomické konkurenceschopnosti (teorie a případová studie České republiky a vybraných zemí Evropské unie)
2008 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Modelování podnikových procesů
2008 - 2010
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Regulace transferových cen
2008 - 2010
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Simulační modely jako nástroj analýzy složitých manažerských rozhodovacích problémů
2008 - 2010
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Typologie levicových režimů a vlád v Latinské Americe
2008 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Úloha národních států v období globalizace (ekonomický aspekt)
2008 - 2010
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

"Amenitní" migrace jako nová forma specifické globální migrace obyvatel. Její vliv na socioekonomický rozvoj rurálních oblastí České republiky.
2007 - 2010
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Analýza československého vývozu do Čínské lidové republiky
2007 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Analýza incidence veřejných rozpočtů v České republice
2007 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Efektivnost volby teorií a tvorby hospodářské politiky v dynamickém modelu podnikatelských rozhraní
2007 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Ekonomické dopady rozšíření EU na ČR a další nové členy
2007 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Energetická náročnost: determinanta změn toků fosilních paliv a implikace pro EU a Českou republiku
2007 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Kapitálové služby v národním účetnictví a jejich dopad na HDP České republiky
2007 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Kombinatorické aukce - modelování a analýza
2007 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Model vztahu mezi výkonností podnikání, účinností podnikových procesů a efektivností podnikové informatiky
2007 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Nová teorie správy (Corporate Governance) pro neziskový sektor a její aplikace na vybrané instituce v ČR
2007 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Regionalismus a multilateralismus: základy nového světového obchodního řádu?
2007 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech
2007 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v České republice
2007 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Vnitřní trh mezi zeměmi Visegrádské čtyřky: fungování a efekty
2007 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Využití nástrojů a metod manažerského účetnictví v rámci Corporate Governance
2007 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Anticipace ekonomických důsledků integrace ČR do EU - ekonometrický přístup
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Evropanizace zahraniční politiky v oblasti ochrany lidských práv
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Faktory úspěchu neziskových organizací s důrazem na význam dobrovolnictví
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Inflace v malé otevřené ekonomice, její monetární a nemonetární činitelé
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Institucionální rámec Evropské unie a jeho vliv na konkurenceschopnost ekonomik členských zemí
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Kreditní riziko a kreditní deriváty
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Kvantitativní modely pro analýzu ekonomické efektivnosti v prostředí nedokonalých trhů
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Migrace kvalifikované pracovní síly po vstupu České republiky do EU
2006 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Model efektivní regulace finančního trhu v ČR v kontextu EU
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Modelování a optimalizace rozhodovacích procesů v městské a regionální správě
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra managementu (6025)

Modifikace modelu řízení informatiky
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

NP - obtížné úlohy v operačním výzkumu
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Ochrana spotřebitele v kontextu globalizace
2006 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Podpora a rozvoj inovační schopnosti průmyslových podniků
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Průzkum a srovnání úrovně znalostí českého managementu se zahraničními manažery
2006 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Riziko, hodnota firmy a klimatické deriváty
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Rozvoj metod ex-post analýz kauzálních vztahů mezi ekonomicko-politickými institucionálními změnami a kvalitou životního prostředí
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Spontánní geneze jazyka
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra filosofie (5020)

Statistická přejímka měřením - ekonomická hlediska
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra matematiky (4080)

Trvale udržitelná spotřeba a její vztah k odvětví obchodu
2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

Udržitelnost veřejných financí
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Vývoj ekonomie jako předmětu vysokoškolské výuky v českých zemích do roku 1948
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Vzorce operací lidského myšlení
2005 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
katedra filosofie (4050)

Analýza globálních trendů ve světovém a českém komerčním pojišťovnictví
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Analýza objemu trhu "public procurement" v tranzitivních ekonomikách, jeho zobrazení v modelech a problém měření efektivnosti
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Analýza vysokofrekvenčních dat na finančních trzích
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Analýza způsobů zabezpečování veřejných služeb a zkoumání jejich dopadu na efektivnost veřejných výdajů
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Dosahování celospolečenského konsensu v otázkách protipovodňové ochrany
2005 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Ex-post analýza poplatkových nástrojů v ochraně životního prostředí v ČR
2005 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Formální konceptuální analýza neurčitých a rozsáhlých dat: teorie, metody a aplikace
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Metodologie hodnocení účinku strukturálních politik
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Mezinárodní konkurenceschopnost českých podniků po vstupu do EU
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Modelování podnikových procesů
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Nové metody a nástroje pro dobývání znalostí z databází
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Nové metody měření a řízení výkonnosti firem v globalizující se světové ekonomice
2005 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Optimalizace sítí a síťových procesů
2005 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra managementu (6025)

Perspektivy reformy územní veřejné správy v České republice
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Reforma a modernizace místní veřejné správy v Evropě a ČR
2005 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Síťová ekonomika - modelování a analýza
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Teoretické aspekty oceňování podniku v České republice
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Teorie systémové dynamiky a tržní struktury
2005 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Využití znalostního a informačního managementu jako faktoru úspěchu pro české podniky v evropském prostředí
2005 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Ženské a mužské role v perspektivě spotřebního marketingu
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Analýza zatížení spotřebního koše daněmi ze spotřeby v České republice
2004 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Česká krajní a radikální pravice v evropském kontextu
2004 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Ekonometrická analýza mikroekonomických procesů pomocí modelů panelových dat. Aplikace v ekonomickém prostředí ČR.
2004 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Ekonomické časové řady
2004 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Model nákladů zastoupení
2004 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Moderní přístupy měření výkonnosti podniku s využitím účetních informací
2004 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Nový regionalismus: teorie a případová studie (Evropská unie)
2004 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Proces transformace informačních systémů při zavedení nových typů služeb
2004 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Připravenost českých podnikatelských subjektů v cestovním ruchu na vstup do Evropské unie
2004 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Rozum a jistota (Ke konstituci novověké filosofie a vědy)
2004 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
katedra filosofie (4050)

Strategické řízení podniku a jeho informační zajištění
2004 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Tvorba komplexního přístupu k práci s tichými a explicitními zanlostmi organizací v České republice
2004 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Využití účelového členění nákladů a informace podle segmentů pro kvantifikaci vrcholového kritéria ekonomického subjektu
2004 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Nelineární dynamické ekonomické systémy: Teorie a aplikace
2003 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Ochrana proti povodním jako průřezový problém státní politiky
2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Řešení rizikovosti nepříznivých změn klimatu v ČR pojištěním
2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Ceny v zahraničním obchodě ČR
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Co s ekonomickými důsledky stárnutí naší populace?
2003 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Controlling a manažerské účetnictví jako nástroj integrace v podnikovém řízení
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Dějiny statistiky (i pravděpodobnosti a demografie) v českých zemích
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Diskrétní optimalizace v operačním výzkumu
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Efekty státní pomoci v procesu ekonomické transformace
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Ekonometrická analýza efektivnosti monetární politiky v období transformace české ekonomiky
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Financování obcí
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Integrování kvalitativních anticipací s kvantitativními indikátory krátkodobého vývoje produkce české ekonomiky
2003 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Inteligentní analýza obsahu a struktury WWW
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Knižní vydání hlavního výstupu grantového projektu GA ČR 402/99/0848 - monografie "F.A. Hayek a teorie spontánního řádu"
2003 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
katedra filosofie (4050)

Koncepce finančního účetnictví pro věrné a poctivé zobrazení akvizicí a fúzí (podnikových kombinací)
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Koncepce finančního účetnictví pro věrné a poctivé zobrazení akvizicí a fúzí (podnikových kombinací)
2003 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra veřejné ekonomiky (6028)

Konkurenceschopnost, růst a mezinárodní vztahy české ekonomiky v prvních letech nové dekády (vybrané problémy)
2003 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Makroekonomické aspekty fiskální stabilizace
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Centrum pro finanční a účetní studie (1090)

Měření interakcí důchodových daní ve středoevropských tranzitivních ekonomikách
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra financí a účetnictví (6022)

Metodologie ekonomiky dopravních služeb při začleňování ČR do EU
2003 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Modelování systému řízení regionálně zaměřených veřejných výdajových programů
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Modely vícekriteriálního rozhodování a analýzy obalu dat jako podpora pro ekonomické rozhodování
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Moderní přístupy měření a řízení strategické výkonnosti ekonomických suběktů
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Možnosti reformy systémů penzijního a zdravotního pojištění na bázi osobních účtů
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Nástroje regionální politiky Evropské unie a jejich aplikace v České republice
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Středisko regionálních a správních věd (5110)

Odborná podpora české rozvojové pomoci a kooperace
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Opravná statistická přejímka měřením
2003 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra matematiky (4080)

Postupné potlačování soukromého podnikání v ČSR a v NDR v 50.letech 20.století a jeho důsledky pro výkonnost ekonomiky a životní úroveň obyvatelstva
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Reakční funkce centrální banky a vlády v procesu obnovování makroekonomické rovnováhy (simulační model malé otevřené ekonomiky)
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Rozpočtový proces obcí
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Srovnávací výzkum systémů veřejné správy ve vybraných evropských státech a problémů demokratické transformace a modernizace veřejné správy
2003 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Účetní teorie a praxe v souvislosti se zavedením EURO měny a důsledky její implementace v ekonomice podniků v ČR
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Vliv ekonomického prostředí ČR na podniky v procesu připojování k EU
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Vzájemné působení veřejných financí a kapitálových trhů
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Centrum pro finanční a účetní studie (1090)

Alokační modely veřejných zdrojů a sledování efektivnosti veřejných výdajů
2002 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Analýza a ohodnocování finanční stability pojišťoven a penzjních fondů v ČR
2002 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Analýza příčin a důsledků české finanční krize v 90. Letech
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Aplikovaný model všeobecné rovnováhy pro českou ekonomiku
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Efektivnost zdanění a její vliv na rozhodování firem a podnikatelů
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra veřejné ekonomiky (6028)

Euroatlantický prostor 2000
2002 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Kognitivní vědy a vědecké metody
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
katedra filosofie (4050)

Komunikační strategie organizace v národním a mezinárodním prostředí
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Měření a řízení výkonnosti podniků v globální ekonomice
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Metodologie ekonomických věd a její filosofické základy
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
katedra filosofie (4050)

Mnohorozměrné strukturované modely
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Možnosti a omezení konvergence české ekonomiky k zemím silného ekonomického jádra
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Optimalizace daňového systému České republiky v kontextu evropského regionu a měnícího se ekonomického, sociálního a právního prostředí
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Organizační kultura českých firem
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Potřeba změny české manažerské kultury a řízení lidských zdrojů jako předpoklad úspěšné integrace České republiky do prostředí EU
2002
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Průzkum současné úrovně českého vyššího managementu a její vliv na předpoklady úspěšnosti podniků v procesu globalizace
2002 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Děkan a děkanát (3010)

Příprava českých podniků na vstup ČR do EU
2002 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Připravenost českých podnikatelských subjektů na vstup do EU
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Referenční skupiny v mediální marketingové komunikaci
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Řízení daňové politiky - měření administrativních a vyvolaných nákladů zdanění v ČR
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra matematických metod (6026)

Srovnání úrovně marketingového řízení v průmyslových podnicích bez a se zahraniční účastí působících v ČR
2002 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Teoretické a metodologické aspekty systému řízení znalostní organizace a možností aplikace v České republice
2002 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Transformace české ekonomiky : od systémových změn a makroekonomické stabilizace k dlouhodobému růstu a evropské integraci
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Veřejná správa a občan: organizační a politická kultura
2002 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Vytváření podmínek pro rovnocenné uplatnění žen a mužů v hospodářství a jeho řídících složkách
2002 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Vývoj cen aktiv - případ ČR
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Americké účetní standardy (US GAAP) a jejich role v celosvětové harmonizaci účetnictví
2001 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Extenzita a inenzita státní sociální podpory bydlení
2001 - 2002
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Hodnocení efektivnosti investic a návrh koncepce jejich financování na podporu začleňování českého průmyslu do světové ekonomiky
2001 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Intenzifikační funkce veřejných logistických center vhodných k implementaci v podmínkách ekonomiky ČR
2001 - 2002
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Interaktivní prezentace výsledků sčítání lidu pomocí pravděpodobnostních modelů
2001 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Měření produktivity pomocí produkčních funkcí. Aplikace na Ekonomiku ČR.
2001 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Modelování dodavatelských řetězců
2001 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Modely a metody hodnocení efektivnosti ve veřejném a soukromém sektoru
2001 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Optimalizace rozhodovacích procesů ve veřejné správě a samosprávě s důrazem na regiony
2001 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Výzkum schopností neuronových sítí provádět nelineární Booleovskou faktorovou analýzu
2001 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Konstrukce znalostních modelů ve vazbě na textové dokumenty
2000 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Analýza měnové politiky a hospodářského poklesu v České republice na konci 90. Let
2000 - 2001
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Aplikovaná mikroekonomie v podmínkách české ekonomiky
2000 - 2002
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Diskrétní optimalizační modely
2000 - 2002
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Dividendová politika českých podniků
2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Dynamika výnosnosti aktiv. Aplikace na českou ekonomiku
2000 - 2002
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Fiskální decentralizace jako nástroj optimalizace vývojových a daňových rozhodnutí
2000 - 2001
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Hlavní problémy ekonomických vztahů České republiky k Evropské unii a cesty k jejich řešení
2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Komparace metod ekonomického prognózování: aplikace na transformační proces v ČR
2000 - 2002
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Modely finančních časových řad a jejich využití v ekonomické praxi
2000 - 2002
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Oceňování podniků a jejich majetku v rámci podnikových kombinací
2000 - 2002
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Optimalizace obsluhy územních celků veřejnou dopravou
2000 - 2002
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Plodnost v českých zemích v devadesátých letech
2000 - 2001
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Výzkum základních charakteristik mikroekonomického prostředí v ČR netradičními metodami počítačové simulace
2000 - 2002
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Československá zahraniční politika v období studené války
1999 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Ekonomické aspekty zapojení české ekonomiky do EU: růst, restrukturalizace, mezinárodní vztahy (vybrané problémy)
1999 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

F. A. Hayek a teorie spontánního řádu
1999 - 2001
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
katedra filosofie (4050)

Konvergence čeké ekonomiky k ekonomické úrovni zamí Evropské Unie - dosavadní vývoj a perspektivy
1999 - 2001
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Metodologie a aplikace ohodnocování finančních instrumentů na českém finančním trhu
1999 - 2001
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Modelování a analýza produkčních systémů
1999 - 2001
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Pracovněprávní a navazující sociálněprávní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie
1999 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Procesy regionalizace ve světové ekonomice a jejich důsledky pro vývoj ekonomiky ČR
1999 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Sbližování českéh práva obchodních společností s právem Evropských společností
1999 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Symbolika spotřebního chování v marketingu
1999 - 2001
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Účetnictví akvizací, fúzí a jiných vlastnických změn
1999 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Bayesovské sítě
1998 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Ekonomické aspekty statistických přejímek
1998 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra matematiky (4080)

Informační management externích datových zdrojů - využití pro managerskou praxi
1998 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Modelové zabezpečení systémů na podporu ekonomického rozhodování
1998 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Simulační modely ekonomických procesů
1998 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Strategie finančního řízení českých podniků při rozvíjení ekonomické dynamiky
1998 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Teoretické a metodologické stránky srovnávání národních kultur v hospodářské praxi
1998 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Tvorba institucionální struktury efektivní postsocialistické ekonomiky
1998 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Varienty zdokonalování českých statistických indikátorů využitím standardů Evropské unie
1998 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Vnitřní a vnější podmínky restrukturalizace čeké ekonomiky a hospodářská politika ČR v 2. Polovině 90. Let
1998 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Úloha lidského činitele v procesu transformace podniků
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)