Semantizace webu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2010 - 31. prosince 2012
Řešitel: prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 818 000 Kč
Registrační číslo P202/10/0761
Číslo zakázky: GOA407020