Fokusovaná kategorizační síla webových ontologií

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2018 - 30. června 2021
Řešitel: prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 722 000 Kč
Registrační číslo 18-23964S
Číslo zakázky: GA407018