Creating Knowledge out of Interlinked Date

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2012 - 31. prosince 2014
Řešitel: prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Hlavní řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Celkový rozpočet: 1 917 000 Kč
Registrační číslo 7E12042
Číslo zakázky: IP40704S