OpenBudgets.eu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. května 2015 - 31. října 2017
Řešitel: prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Evropská komise
program: Horizon 2020
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 645833
Číslo zakázky: GZ407055