Evropská komise (EK)

Circular solutions for keeping food waste out of Central Europe´s schools (CIRCUS)
2024 - 2026
Evropská komise (EK)

Program: Interreg

Výzva: Interreg CENTRAL EUROPE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

METAMORPHOSIS
2024 - 2026
Evropská komise (EK)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)

Onto-DESIDE hop on
2024 - 2025
Evropská komise (EK)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

REMAKING
2024 - 2027
Evropská komise (EK)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

DIGI4Care
2024 - 2026
Evropská komise (EK)

Program: Interreg

Výzva: Interreg DANUBE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra managementu (6025)

Teaching case studies online: How to design and teach case studies in vocational schools (zkráceně TeC@ses)
2023 - 2026
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA2 Cooperation Partnerships

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

European Hub for Contemporary China (EuroHub4Sino)
2023 - 2026
Evropská komise (EK)

Program: Horizont Evropa

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

INNOVATUR - Innovation of Educational Approach in Smart and Sustainable Tourism
2022 - 2024
Evropská komise (EK)

Program: Fondy EHP

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Cowork4EU: Coworking Best Practices for European Universities
2022 - 2025
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA2 Kolaborativní partnerství

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Harnessing the potential of the social economy towards a green transformation through the establishment of Socially Driven Green Labs within Universities (SDG Labs)
2022 - 2024
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA2 Kolaborativní partnerství

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Teaching Generation of Snowflakes - New Methods and Challenges
2021 - 2022
Evropská komise (EK)

Program: Fondy EHP

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra managementu (6140)

AI Social Design Thinking Lab
2021 - 2022
Evropská komise (EK)

Program: Interreg

Výzva: Interreg V-A Rakousko - ČR

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra managementu (6140)

Specifika finančního řízení v podnicích cestovního ruchu - online výukový kurz
2021 - 2023
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA226 Partnerství pro připravenost na digitální vzdělávání

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Project NUTSHELL
2020 - 2023
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA203

Rektorát
Prorektor pro rozvoj a Corporate Relations (9013)

Mentor Training (Men Tra)
2020 - 2023
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA2 Kolaborativní partnerství

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Metodology of interpretation of European Nature Heritage in Tourism (MIENAT)
2020 - 2023
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA203

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Online reputation management in Tourism (ORM)
2020 - 2023
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA203

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Mobilita mezi programovými zeměmi
2020 - 2021
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA103 Mobilita mezi programovými zeměmi

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Mobility studentů a učitelů v rámci zapojených zemí střední a východní Evropy
2020
Evropská komise (EK)

Program: CEEPUS

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

COST - European network for Web-centred linguistic data science
2019 - 2023
Evropská komise (EK)

Program: ostatní

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

The Geography of New Working Spaces and the Impact on the Periphery
2019 - 2023
Evropská komise (EK)

Program: European Cooperation in Science and Technology

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Forward Smart Rural Tourism
2019 - 2021
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi - Izrael
2019 - 2022
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

HEARTBIT_4.0
2019 - 2023
Evropská komise (EK)

Program: Horizon 2020

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Mobilita mezi programovými zeměmi
2019 - 2020
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA103 Mobilita mezi programovými zeměmi

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Innovative online learning environments: using business case studies in higher education (e3 Cases)
2019 - 2021
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA2 Kolaborativní partnerství

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Mobility studentů a učitelů v rámci zapojených zemí v rámci střední a východní Evropy
2019
Evropská komise (EK)

Program: CEEPUS

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi - Albánie
2018 - 2021
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA107 Mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Mobilita mezi programovými zeměmi
2018 - 2019
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA103 Mobilita mezi programovými zeměmi

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Mobility studentů a učitelů v rámci zapojených zemí střední a východní Evropy
2018
Evropská komise (EK)

Program: CEEPUS

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Methodology of Interpretation of European Cultural Heritage through Attractions in Tourism
2017 - 2020
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

ENTER-transfer
2017 - 2020
Evropská komise (EK)

Program: Interreg

Výzva: Interreg CENTRAL EUROPE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

Interreg CENTRAL EUROPE, ENTER-transfer, Advancement of the economic and social innovation through the creation of the environment enabling business succession
2017 - 2020
Evropská komise (EK)

Program: European Regional Development Fund

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra managementu (6025)

Mobilita mezi programovými zeměmi
2017 - 2018
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA103 Mobilita mezi programovými zeměmi

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Mobility studentů a učitelů v rámci zapojených zemí střední a východní Evropy
2017
Evropská komise (EK)

Program: CEEPUS

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Critical Thinking Across the European Higher Education Curricula (CRITHINKEDU)
2016 - 2019
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Online Study Platform on Mediation
2016 - 2019
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi - Mexiko
2016 - 2018
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA107 Mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tematikou EU
2015 - 2016
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Fakulta mezinárodních vztahů
Centrum evropských studií (2130)

SUPER - Start-Up Promotion for Entrepreneurial Resilience
2015 - 2018
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

OpenBudgets.eu
2015 - 2017
Evropská komise (EK)

Program: Horizon 2020

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Podpora vzdělávání odborných učitelů pro cestovní ruch v Bělorusku
2014 - 2016
Evropská komise (EK)

Program: Tempus

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

RegPol -Socio-economic and Political Responses to Regional Polarisation in Central and Eastern Europe
2014 - 2017
Evropská komise (EK)

Program: 7. rámcový program

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

CUPESSE-Cultural Pathway to Economics Self-Sufficiency and Entrepreneurship
2014 - 2016
Evropská komise (EK)

Program: 7. rámcový program

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Shared Standards for Open data and Public Sector Information
2014 - 2016
Evropská komise (EK)

Program: 7. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

European Academic Network for Open Innovation (OpenINN)
2013 - 2016
Evropská komise (EK)

Program: Program celoživotního učení (Lifelong Learning Programme)

Fakulta podnikohospodářská
Mezinárodní škola podnikání a managementu (3200)

European Academic Network for Open Innovation (OpenINN)
2013 - 2016
Evropská komise (EK)

Program: Program celoživotního učení (Lifelong Learning Programme)

Fakulta podnikohospodářská
Mezinárodní škola podnikání a managementu (3200)

Knowledge partnership for intrapreneurial skills development and modern education
2013 - 2014
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tematikou EU
2013 - 2014
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

REALITY - Research Cooperation of European and Latin American Universities in Innovation Technologies
2012 - 2014
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus Mundus

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra románských jazyků (2080)

Language Technologies in the Web LT-Web
2011 - 2013
Evropská komise (EK)

Program: 7. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Social dialogue and the public services in the aftermath of the economic crisis: strengthening partnership in an era of austerity
2011 - 2012
Evropská komise (EK)

Program: ostatní

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Linked TV - Television linked to the Web
2011 - 2015
Evropská komise (EK)

Program: 7. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Projektmanagement als Instrument mit Arbeitsmarktbezug für die Entwicklung und Sicherung von Unterrichtsqualität in der beruflichen Bildung
2011 - 2013
Evropská komise (EK)

Program: Program celoživotního učení (Lifelong Learning Programme)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Self-Assessment as a Basis for Accreditation and Certification in the Educational Sector
2011 - 2013
Evropská komise (EK)

Program: Program celoživotního učení (Lifelong Learning Programme)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

LOD2 Enlarged EU - Creating Knowledge out of Interlinked Data
2011 - 2014
Evropská komise (EK)

Program: 7. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Active vocational learning in project management for trainers
2011 - 2013
Evropská komise (EK)

Program: Program celoživotního učení (Lifelong Learning Programme)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Enhancing the Multilingual Web
2010 - 2012
Evropská komise (EK)

Program: ostatní

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Enhancing the Multilingual Web
2010 - 2012
Evropská komise (EK)

Program: ostatní

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Cultural and Innovation Dynamics - Explaining the uneven evolution of human knowledge CID
2007 - 2010
Evropská komise (EK)

Program: 6. rámcový program

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

TRANSUST.SCAN
2006 - 2009
Evropská komise (EK)

Program: 6. rámcový program

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

EPIGOV - Environmental policy integration and multi-level governance
2006 - 2009
Evropská komise (EK)

Program: 6. rámcový program

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

KP-Lab: Developing Knowledge Practices - Laboratory
2006 - 2010
Evropská komise (EK)

Program: 6. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

K-Space: Knowledge Space of Shared Technology and Integrative Research to Bridge the Semantic Gap
2006 - 2008
Evropská komise (EK)

Program: 6. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

MedIEQ: Quality Labeling of Medical Web Content using Multilingual Information Extraction
2006 - 2008
Evropská komise (EK)

Program: 6. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

CINEFOGO - Civil Society and New Forms of Governance in Europe - The Making of European Citizenship
2005 - 2009
Evropská komise (EK)

Program: 6. rámcový program

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

M-CAST: Multilingual Content Aggregation Systém based on TRUST Search Engine
2005 - 2006
Evropská komise (EK)

Program: 6. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

COMETR - Competitiveness effects of enviromental tax reforms
2005 - 2006
Evropská komise (EK)

Program: 6. rámcový program

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

MILUNET - Multifunctional Intensive Land Use in Europe
2005 - 2007
Evropská komise (EK)

Program: European Regional Development Fund

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Enabling End-User Datawarehouse Mining
2002 - 2004
Evropská komise (EK)

Program: 5. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

KDNet (European Knowledge Discovery Network of Excellence)
2002 - 2004
Evropská komise (EK)

Program: 5. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

REGIONET
2002 - 2004
Evropská komise (EK)

Program: 5. rámcový program

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

EU Integration and the Prospects for Catch-Up Development in CEECs - The Determinants of the Productivity Gap
2001 - 2004
Evropská komise (EK)

Program: 5. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

EUNITE - European Network of Excellence
2001 - 2004
Evropská komise (EK)

Program: 5. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

PAYT
2001 - 2004
Evropská komise (EK)

Program: 5. rámcový program

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

SPRITE - Supporting and promoting integrated tourism in Europe'slagging rural regions
2001 - 2004
Evropská komise (EK)

Program: 5. rámcový program

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Data Mining and Decision Support for Business Competitiveness: A European Virtual Enterprise
2000 - 2006
Evropská komise (EK)

Program: 5. rámcový program - technologie informační společnosti

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Medical Guideline Technology: Representing, Interpreting and Sharing
1999 - 2003
Evropská komise (EK)

Program: INCO-COPERNICUS

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Cebusnet
1998 - 2004
Evropská komise (EK)

Program: 4. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Social tourism Opportunities in WELlness and Leisure activities (Sowell) - Příležitosti pro sociální cestovní ruch ve wellness a volnočasových aktivitách
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)