EPIGOV - Environmental policy integration and multi-level governance

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2006 - 31. ledna 2009
Řešitel: prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Evropská komise
program: 6. rámcový program
Celkový rozpočet: 290 000 Kč
Registrační číslo CIT5-CT-2005-028661
Číslo zakázky: GZ509026

Projekty řešitele