Visegrad Conference on Common Environmental Problems - 2013

Věda a výzkum

Doba řešení: 2. července 2012 - 30. června 2013
Řešitel: prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Visegrad Fund
Celkový rozpočet: 7 785 000 Kč
Registrační číslo 2120012
Číslo zakázky: GZ271032

Projekty řešitele